- Psykoterapeuttikoulutus - http://psykoterapiakoulutus.fi -

HPI siirtää työterveyspalvelut kotimaiselle Diacorille

omena_pieni [1]HPI on vuotuisessa yhteiskuntavastuun arvioinnissaan päättänyt vaihtaa työterveyshuoltonsa Diacoriin [2], jonka maksamat verot ja tuotot jäävät Suomeen edistämään kaikkien hyvinvointia.

Diacor on kokonaan Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, jonka osingoilla on rahoitettu muun muassa lastensuojelua, kidutettujen kuntoutuskeskusta, huumehoitoa, Pro-tukipistettä ja nuorten Vamos-projektia. Vuonna  2011 tuloksesta maksettiin osinkoa omistajalle yli 3,5 miljoonaa euroa. Diacor julkaisee yritysvastuuraporttia [3] terveyspalvelualan ainoana toimijana Suomessa. (Taloudenvuosi.fi/2013) [4]

HPI tahtoo omilla valinnoillaan tukea yhteiskuntavastuun toteutumista HPI:ssä ja kannustaa kumppanuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia suomalaisia.