lasseHenkilökuva:
Psykoterapeutti ja kouluttaja Lasse Salmi

1984 Mielisairaanhoitajan tutkinto
1988 2-vuotinen yksilöterapiakoulutus, TAYS
1991 Terveydenhoitajan tutkinto, Tampere
1993 Työterveyshuollon erikoistutkinto, Tampere
1995 2-vuotinen ratkaisukeskeinen asiakastyön koulutus
1998 - 1999 NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner
2001 Erityistason perheterapiakoulutus, Mielenterveysseura Helsinki
2008 Vaativan erityistason perheterapiakoulutus, Tampereen
yliopiston täydennyskoulutuskeskus
2012 Psykoterapiakouluttajan jatkokoulutus, Helsingin Psykoterapia-
instituutti

Terapiatyön tekeminen on vähän samaa kuin shakin peluu: Muutaman siirron jälkeen on lukuisia vaihtoehtoja, eli kyseessä on hyvin monipuolinen maailma, kertoo psykoterapeuttikouluttaja Lasse Salmi.

Monipuolisen koulutuksen ja kokemuksen omaavalla psykoterapeutilla on hieman erilainen tausta kuin monella muulla kouluttajalla HPI:ssä. Salmella on nimittäin juuret myös psykoanalyysissä.
- En tullut suoraan ratkaisukeskeisen psykoterapian perheeseen vaan olen käynyt vähän pidemmän polun ja kokeillut muitakin näkökulmia, jotka tosin kulkevat vielä mukana nekin, pitkään alalla ollut Lasse kertoo.

Psykoanalyysin kautta hän lähti perheterapian puolelle, mistä oli helppo ottaa mukaan ratkaisukeskeinen työskentely. Salmi uskoo näkökulman pitävän edelleenkin paikkansa, jossa ihminen itse tietää parhaan ratkaisun ja suunnan omalle elämälleen.
- Ratkaisukeskeisen psykoterapian työvälineet tuovat tämän parhaiten esille, hän perustelee.


Terveys perustuu toimiviin ihmissuhteisiin

Lasse on kouluttanut HPI:ssä vuodesta 2008 alkaen. Hänen mukaansa HPI:n koulutusyhteisöön on valikoitunut taitavia ja myönteisiä ihmisiä, joka tekee niin yhdessä kouluttamisesta kuin suunnittelemisestakin hauskaa. Lassen ajattelun keskiössä on perheiden kanssa työskentelyn taidot ja suhteiden merkitys hyvinvoinnille. Hän ei usko terveyden olevan sisäinen psyykkinen prosessi vaan, että se on suhde muihin ihmisiin.
- Erityisesti mielenterveys, hän lisää ja kertoo, että tämä on perusta hänen opetukselleen ja myös kliiniselle työlleen.


HPI tutkii, kokeilee ja kehittää

Eteenpäin ajavana voimana Salmi näkee kehitys- ja tutkimustyön, joka psykoterapiassa on meneillään:
- Meillä on kohtuullisen hyvä hoitojärjestelmä Suomessa, mutta se on jännästi jakanut ihmiset yksilöihin, pareihin ja perheisiin. Terapiamuodot on ikään kuin vakiintuneet esim. KELA:n rahoitusta vastaamaan, näen että sen aika alkaa olla on ohi. Salmi on mukana HPI:ssä tutkimuksessa ja kehittämisessä, jossa psykoterapiasta tehdään ammatillisesti monipuolisesti hyödynnettävää toimintaa.
- Psykoterapian tekemisen tavat, mitä opetetaan ja tutkitaan, ovat hyödynnettävissä riippumatta siitä onko asiakas vastaanotolla yksin, puolison kanssa, perheenä tai lapsi mukana. Hän toivoo, että tulevaisuudessa tutkitaan psykoterapiaa enemmän yleiskäsitteenä eikä erilaisina terapiamuotoina, mikä on hänen mielestään jo vanhanaikainen käsitys.
Salmen mukaan HPI on oppilaitos, jossa pystyy oikeasti kehittämään käytäntöjä, voi tutkia ja kokeilla sekä hakea näkökulmia.
- Samalla kun tehdään kollegojen ja opiskelijoiden kanssa laadukasta koulutusta, hän painottaa.
Kouluttaja pystyy hyödyntämään kansainvälistä tietoa alan suuntauksista sekä tutkimaan ja miettimään mikä on asiakkaan näkökulmasta loppuviimein mukavinta ja hyödyllisintä terapiaa.
- Pointtina on, että emme kouluta byrokraatteja, vaan koulutamme taitavia ihmisiä ja se innostaa kouluttajaakin.

 

Terapeuttien määrän lasku huolettaa

Erityisen innostunut  Salmi on tällä hetkellä psykoterapiakoulutuksen yliopistonäkymistä:
- Kun psykoterapiakouluttaminen nojautuu hyvään akateemiseen näkökulmaan, se varmistaa kehittymisen jatkossakin. Olen tyytyväinen, että HPI on löytänyt englantilaisen yhteistyökumppanin UWE:n.
Tulevaisuudessa häntä innostaa nimenomaan perustutkimuksen tuominen suomalaiseen psykoterapiaan.
- Siinä on näkymiä, se on tullut pois kammioista tehtävästä salaisesta työstä ja tullut enemmän tieteeseen ja näyttöön nojaavaksi, toimivaksi, vuorovaikutteiseksi työtavaksi. Mystiikka on siis pudonnut siitä, Salmi toteaa tyytyväisenä alalla tapahtuneeseen positiiviseen murrokseen.
Ainoa asia mikä häntä huolestuttaa tällä hetkellä on terapeuttien määrän lasku Suomessa.
- Hoidettavien henkilöiden määrä ja hoidon tarve ei vähene, mutta terapeutit eläköityvät ja koulutusryhmät ovat muissa koulutusyhteisöissä aika pienet tällä hetkellä.
Maailma muuttuu ja kansainvälistyy nopeammin kuin koskaan. Salmi toivoo, että opiskelijat, jotka hakeutuvat alalle kiinnittäisivät huomiota siihen, että hankkivat sellaisen koulutuksen, jossa on mahdollisuus kehittää psykoterapiatyötä.
- Entisistä potilaista on tullut tämän päivän hyvin tiedostavia kuluttajia, se on hyvä ottaa huomioon koulutukseen hakeutuessa. Koulutus tarjoaa monipuoliset välineet työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa.


Hyvä terapeutti voi itse hyvin

Lassen neuvo opiskelijoille on, että terapeutin tulee pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta, jotta pystyy antamaan muille hyvää hoitoa. Ratkaisukeskeisyys on hänen mielestään myös ergonomisin tapa tehdä psykoterapiatyötä, joka estää työuupumusta eikä kuormita terapeutteja niin paljon.
- Oma elämänlaatu, ihmisuhteet ja työn ulkopuolinen maailma ovat hyvin tärkeitä terapeuteille. Uhrautuminen ja omasta hyvinvoinnista tinkiminen ei kuulu ratkaisukeskeiseen työnkuvaan.


”Kun pistän aivot narikkaan, katson vaikka scifiä”

Omasta hyvinvoinnistaan Lasse pitää huolta liikkumalla eri tavoin. Suosikkilajeja ovat kuntosaliharjoittelu ja muu liikunta.
Jos hän haluaa virkistyä, elokuvat toimivat siihen tarkoitukseen hyvin. Suosikkiohjaajaksi hän nimeää Lars von Trierin ja ammatillisena suosikkina erityisesti Trierin ohjaaman Melancholian. Viimeisin elokuva, jonka hän on nähnyt on Piiat.
- Vahvaa draamaa, erittäin hyvin tehty, Salmi arvio elokuvaa, joka kertoo orjuuden loppuajoista Mississipissä.
Monipuolinen mies kuuntelee myös musiikkia eri genreissä klassisesta jazziin.
Häntä kiehtovat myös vieraat kulttuurit ja matkustaminen. Suunnitteilla on tälläkin hetkellä matka Norjaan ja Islantiin, missä olisi tarkoitus kiertää saarta autolla. Mieleenpainuvin matka hänellä on silti ollut Kiinaan, jonne hän vielä joskus haluaisi palata.
- Ihmisten ystävällisyys, hyvä ruoka, iso maa ja isot toleranssit mykistävät aina.
Kiinan matka saattoi jäädä positiivisena ja erikoislaatuisena mieleen myös toisesta syystä.
- Se oli häämatka, Lasse toteaa pilke silmäkulmassa.

1.6.2014