Henkilökuva: Sinikka Lounevirta

Psykoterapeutti VET, KM, EO
Psykoterapiakouluttaja

Sinikka Lounevirta on HPI:n aurinkoinen psykoterapiakouluttaja. Vahvan pedagogisen osaamisen omaava Sinikka painottaa oppimisessa yhteistoiminnallisuutta, iloa ja hyviä oppimiskokemuksia. Intohimona hänellä on viedä ratkaisukeskeisiä menetelmiä kaikille aloille ja ikäryhmille sovellettavaksi.


Synergiaan uskominen on tärkeää!

Sinikka on aloittanut taipaleensa HPI:n matkassa vuonna 2009. Hän on toiminut kouluttajana kaikissa pitkissä koulutuksissa. Tällä hetkellä hän on päätoimisena kouluttajana yliopistoyhteistyössä toteutettavassa psykoterapeuttikoulutuksessa. Sinikalla on vahva pedagoginen tausta, joten koulutussuunnittelu ja kehittäminen ovat lähellä hänen sydäntään:
- Yliopistoyhteistyön alkaessa oli jo olemassa hyvä pohja mille rakentaa. Kehittämisen aikana pedagoginen struktuuri tuli näkyvämmäksi sekä koulutuksellinen rakenne ja suunnitelmallisuus selkiytyivät. Kehittämistyön aikana kouluttajat kokivat itse käytännössä samaa yhteistoiminnallista tekemistä, mitä he hyödyntävät koulutuspäivissä opettaessaan ratkaisukeskeisiä toimintamaleja opiskelijoille.
- Tärkeää on synergiaan uskominen. Eli se, että uskaltaa antaa oman kehitteillä olevan asian muiden arvioitavaksi. Näin saa palautetta ja asialla on mahdollisuus kehittyä, jatkaa kasvamista.
Ennen astumistaan HPI:n asiantuntijoiden joukkoon, Sinikka on tehnyt parin kymmenen vuoden työuran koulumaailmassa kaikilla eri asteilla. Hän ehti toimia vuosia koulun sosiaalityöntekijänä eli kuraattorina, lukion opinto-ohjaajana ja ammatillisena erityisopettajana. Työkokemusta on karttunut myös avoimessa yliopistossa työskentelystä. Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa Sinikka on opiskellut ja soveltanut vuodesta 1987 lähtien. Psykoterapeutin pätevyyden Valviralta hän sai vuonna 2003, mistä alkaen hän on toiminut myös psykoterapeuttina. Useat projektit ja yhdistystoiminta ovat osa aktiivisen monitoiminaisen työhistoriaa ja nykyisyyttä.


Ratkaisukeskeisyys on toiveikasta

Kouluttaminen on Sinikalle intohimo.
- Pidän ihmisten kanssa olemisesta ja yhdessä oppimisesta. On tärkeää olla mukana jakamassa jotain sellaista, mitä arvostaa ja pitää itse tärkeänä.
Sinikka on huomannut, että ratkaisukeskeisyys toimii ja suuntauksesta on todellista hyötyä ihmisille.
- Ratkaisukeskeisyys toimii, koska se lähtee ihmisestä itsestä. Ratkaisukeskeisyydessä puhe on ihmistä arvostavaa ja normaalia, eli siinä toinen ei ole ylempänä toista. Se sitoo ihmiset siihen mahdolliseen muutosprosessiin, jota he toivovat. Siinä rakennetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä. Ihmisiä vahvistetaan muihin ihmisiin liittymisen kokemuksessa.


Kaikista ei tarvitse tulla psykoterapeutteja

Kouluttamisen lisäksi Sinikan intohimo on ratkaisukeskeisyyden vieminen kaikkien ihmisten saataville. On paljon ammattilaisia eri toimialoilla, jotka hyötyisivät ratkaisukeskeisistä työ- ja toimintatapojen opiskelusta ja he eivät välttämättä halua valmistua psykoterapeutiksi. Tämä on yksi syy miksi hän on itse lähtenyt kouluttajaksi.
- Halusin viedä ratkaisukeskeisiä terapeuttisia menetelmiä ja lähestymistapaa eri ammattiryhmiin. Ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä voi soveltaa eri aloille ja eri ikäisille. Erityisesti koulumaailmaan nämä menetelmät sopivat hyvin – myös lapsille ja nuorille.


Positiiviset oppimiskokemukset suuntana työelämälle

Sinikan omat oppimiskokemukset ovat olleet ”niin mahtavan antoisia”, että hän toivoo samaa muillekin. Omat koulukokemukset ja huippuopettajat saavat häneltä kiitosta. Mutta millainen sitten on huippuopettaja?
- Hyvä opettaja kuuntelee opiskelijoiden sen hetkisiä oppimistarpeita ja kehittymistoiveita. Hän pystyy yhdistämään kuuntelua ja suunnannäyttämistä. Opiskelijoille tulee sellainen usko ja luottamus, että hänen kokemuksellaan on merkitystä ja sitä kasvatetaan. Hyvässä opetuksessa luovuus on sallittua, mutta silti tietty struktuuri on oltava olemassa. Hyvä opettaminen ei ole kahdensuuntaista vaan siinä hyödynnetään koko ryhmää, Sinikka luettelee toimivan oppimisympäristön peruspilareita.
- Ja iloa täytyy olla. Hyvä tunnelma jää mieleen ja kehoon. Useimmiten opiskelijan on helpompi palauttaa mieleen oppimiaan asioita sitä kautta.
Samaa yhteistoiminnallisuutta ja monipuolisia oppimismenetelmiä hyödynnetään HPI:n koulutuksissa. Tästä johtuen Sinikkakin on tänä päivänä yksi HPI:n ratkaisukeskeisistä asiantuntijoista.
- Täällä on tilaa luovuudelle, innovatiivisuudelle, synergialle sekä myös kehittymiselle.


Tärkeintä on ilo

Vahvan pedagogisen erityisosaamisen lisäksi kuvataiteen käyttö terapeuttisessa työskentelyssä on yksi Sinikan erityisosaamisalueista. Tätä puolta jatkuvasti itsekin opiskeleva kouluttaja tahtoo kehittää. Hän pyrkii pienin askelin hyödyntämään ja soveltamaan kuvataiteita terapeuttisessa työskentelyssä. Opiskelun lisäksi vapaa-aika kuluu maalaten ja puutarhaa hoitaen. Kunto pysyy yllä kävelylenkeillä ja punttisalilla. Sinikka motivoituu haasteista, joskus mahdottomiltakin tuntuvista. Aina hymyilevälle ja iloiselle Sinikalle yksi asia on ylitse muiden:
- Minulle ilo on hirveän tärkeää!

3.9.2015

sinikka_pysty_mv_hymy