Työnohjaajakoulutus  2014 Työnohjauskoulutus Ratkaisukeskeinen voimavarakeskeinen voimavarasuuntautunt työnohjaus / Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot / Psykoterapiavalmiuksien opinnot / psykoterapian perustaidot  30 op. Ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason koulutus. ET ja VET pätevyyteen tähtäävä psykoterapiakoulutus. Avainsanoja: ratkaisukeskeinen terapeuttikoulutus psykoterapia ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut lyhytterapia lyhytpsykoterapia psykoterapeutti lyhytterapeutti vaativan erityistason psykoterapiataitojen koulutus instituutti perhetyö lyhyt ryhmäterapia ryhmäpsykoterapia ratkaisu voimavara vaativa asiakastyö perheterapian erityistaso narratiivinen perheterapia psykoterapian perusteet psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot psykoterapiavalmiuksien erikoistumisopinnot

Psykoterapiakoulutus

Helsingin Psykoterapiainstituutti
Vanha sivusto (2010)
Työnohjaajakoulutukset käynnistyvät puolivuosittain 2014, 2015 ...
Uudelle sivustolle tästä 
Etusivu


  


RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS
Yksivuotinen taitopainotteinen intensiivikoulutus 30 op
Systemaattinen työnohjaajakoulutus, konkreettiset valmiudet ja -välineet.
Mahdollisuus jatkaa 60 op syventäviin opintoihin.
HELSINKI, TAMPERE. Tiedustelut info@hpi.fi tai
045-1212321.

Alustava koulutuskuvaus:

Konkreettiset työskentelymenetelmät ovat sovellettavissa työnohjauksen lisäksi valmennukseen, asiakastyöhön ja henkilöstöhallintoon. Koulutuksen viitekehys on ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut.
Koulutus toteutetaan ajallisena ja sisällöllisenä prosessina siten, että opiskelija sitoutuu ensivaiheessa yhden vuoden opintoihin. Ensimmäinen vuosi tarjoaa konkreettisia työvälineitä ja käyttöteorian ohjauksen toteuttamiseen.  Työnohjausharjoittelu aloitetaan jo ensimmäisen lukukauden aikana.

Koulutuksen rakenne:
- seminaaripäiviä
- työnohjauksen työnohjausta (seminaaripäivien aikana)
- ammattikirjallisuuteen perehtyminen
- soveltavat välitehtävät
- oman työn kehittämistä tukeva opinnäytetyö
- etäopiskelua: harjoitustöitä, referaatteja, analyyseja ym.
- etäopiskelu koordinoidaan verkko-oppimisympäristössä, jonka käyttöön annetaan riittävä opastus

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja muodostuu seuraavasti: yksi- ja kaksipäiväisiä seminaareja noin kuukauden välein, kirjallisuus ym. monimuoto-opetusta ja itsenäistä työskentelyä, oman asiakastyön kehittäminen ja työnohjaus, oman työn ja ammattitaidon kehittymistä  palveleva lopputyö 8-10 sivua.

Vuoden opintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa prosessia toisella vuodella, jonka aikana keskitytään työnohjauksen monimuotoisuuden vahvistamiseen. Kaksivuotinen kokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se antaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden muun muassa työnohjauksien hankintakilpailutuksissa.

RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS / SYVENTÄVÄT OPINNOT
Jatkokoulutus 30 op
Jatkokoulutus yksivuotisen koulutuksen suorittaneille tai vastaavat taidot hankkineille.
Tavoitteena yleisesti hyväksytty (60op) kelpoisuus esim. kunnalllisissa kilpailutuksissa.Helsingin Psykoterapiainstituutti
info@hpi.fi, 045-1212321
Elimäenkatu 9A, 00510 Helsinki

 

Hakusanoja:
ratkaisusuuntautunut voimavarasuuntautunut työnohjaus depressio evaluaatio gestalt hahmoterapia itsetuntemus kognitiivinen terapia koulutus kriisiapu kuntoutuminen luovuus lyhytterapia mentorointi muutoksenhallinta muutosvastarinta NLP parisuhde psykologia psykoterapia psykoterapiataitojen kehittäminen rationaaliterapia rational behavior therapy rational emotive therapy psykodynaaminen radikaaliterapia psykodraama sosiodraama ratkaisukeskeisyys ratkaisusuuntautunut ryhmätyö sielunhoito sosiaalipsykologia sosiaalityö taideterapia terapia terapiaryhmä toipuminen tutkimus työnohjaus työyhteisön kehittäminen valmennus voimavarakeskeinen asiakastyö yksilöityminen yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus yhteisötyönohjaus

Albert Bandura, Aaron Beck, Insoo Kim Berg, Meredith Belbin, Robert Carkhuff,
Scot Cooper, Stephen Covey, Steve deShazer, Kenneth Gergen, Carl Jung, Robert Laing, Anneli Litovaara, Maxie Maultsby, Leo Matos, Scott  Miller, Bill O'Hanlon, Wilhelm Reich, Lauri Rauhala, Carl Rogers, Michael White (Johan Pihlaja)
Helsinki Turku Tampere Lahti Porvoo Kouvola Oulu Jyväskylä Rauma Hämeenlinna Seinäjoki Kuopio Rovaniemi Vaasa Joensuu