Koulutuksen pätevyys

Helsingin Psykoterapiainstituutin ja UWE Bristolin psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukainen psykoterapeuttikoulutus

Suomessa psykoterapeuttikoulutus on nykyisen terveydenhuollon asetuksen mukaan toteutettava yliopistossa. Myös yksityinen taho voi järjestää psykoterapeuttikoulutuksen, mutta ainoastaan yhteistyössä yliopiston kanssa. Ennen asetuksen muutosta Helsingin Psykoterapiainstituutti ja muut yksityiset kouluttajat järjestivät itsenäisesti psykoterapiakoulutuksia. Helsingin Psykoterapiainstituutista valmistui ennen nykyasetusta yli 300 Valviran hyväksymää psykoterapeuttia.

Kun terveydenhuollon asetus muuttui, Helsingin Psykoterapiainstituutti – kuten muutkin yksityiset psykoterapeuttikouluttajat lähtivät etsimään yliopistoista yhteistyökumppania. Helsingin Psykoterapiainstituutti päätti etsiä yliopistokumppania Englannista. Puolentoistavuoden selvittely- ja suunnittelutyön tuloksena edelleenkehitetty koulutus käynnistettiin UWE Bristolin kanssa (University of West of England).  

Asetuksen mukaan psykoterapeuttikoulutuksen on oltava vähintään 60 opintopisteen laajuinen. Koulutuksessa on oltava teoriaopintoja, työnohjausta, koulutuspsykoterapiaa ja psykoterapeuttista potilastyötä. Lisäksi koulutuksessa on oltava opinnäytetyö.

Psykoterapeuttikoulutuksemme täyttää asetuksen kriteerit – ja jopa ylittää ne. Opintopisteitä on 67,5. Koulutuksessamme on asetuksessa vaaditut osiot. Asetuksen mukaan koulutuksesta vastaavalla yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. UWE Bristolilla on terveystieteiden tiedekunta, jonka psykologian oppiaineen alaisuudessa psykoterapeuttikoulutuksemme toteutetaan.

Kaikki Helsingin Psykoterapiainstituutin psykoterapeuttikoulutuksen vastuukouluttajat ovat vaativan erityistason VET-psykoterapeutteja tai kouluttajapsykoterapeutteja.

Tämä on vakiintunut käytäntö Suomessa. Kun yhteistyötä englantilaisen yliopiston kanssa rakennettiin, yliopisto antoi lisäkoulutusta kouluttajillemme puolentoista vuoden ajan – siitä huolimatta, että kouluttajillamme oli jo Suomen vakiintuneen käytännön mukainen riittävä pätevyys.