Koulutuksesta

• ”Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen sisältöön, sen suunnitteluun ja toteutukseen. Olen aikuiskoulutusalan asiantuntija ja työkseni suunnittelen koulutuksia. Tiedän, miten haasteellista on toteuttaa näinkin pitkää koulutusprosesssia siten, että tavoitteet saavutettaisiin näin hyvin. Kiitos kaikille hyvästä koulutuksesta!”

• ”Koulutus on monipuolista ja keskeiset asiat, erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta, on hyvin huomioitu.”

• ”Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa sekä mukavat ja ammattitaitoiset kouluttajat ja vierailijat. Hyvä oppimista tukeva ilmapiiri.”

• ”Monipuoliset työtavat, ryhmämuotoinen toiminta, luovuus ja positiivinen työote tekevät opiskelun mielekkääksi ja mukavaksi. Psykoterapeutin työ on itsenäistä ja koulutuksen työtavat antavat mahdollisuuksia monenlaiselle reflektiolle.”

• ”Koulutuksessa käsitellyt asiat sekä työkalut ovat suoraan toteutettavissa työssäni.”

Kouluttajista

• ”Kouluttajan oma innostuneisuus tarttuu ja heistä paistaa läpi varmuus, siitä mitä tekevät.”

• ”Pidän kouluttajien tavasta kouluttaa, avata asioita ja löytää uusia näkökulmia haastaviinkin tilanteisiin.Kouluttajista huokuu syvä viisaus, elämänkokemus ja työelämänkokemus erilaisten asiakkaiden ja työtehtävien parista.”

• ”Erittäin päteviä ja mielenkiintoisia luennoitsijoita.”

• ”Olen ollut turvallisella mielellä sen puolesta, että meitä kouluttaa ammattitaitoinen opettajakunta. Kouluttaminen itsessään on ollut selkeätä, sujuvaa, innostavaa ja kannustavaa. Joskus on käynyt mielessä, että onko tämä oikeasti näin yltiöpositiivista hommaa, mutta mikseipä elämässä voisi olla edes yksi paikka, jossa ei tule edes mieleen negatiivinen ajatus.”

Instituutista

• ”Koulutusyhteisössä on opintoja tukeva opiskeluilmapiiri ja myönteinen ryhmäytyminen on ollut mahdollista. Opintojen aikana on tuettu osaamista ja osaajien on ollut mahdollista jakaa osaamistaan.”

• ”Koulutus on ammatillisen pätevyyden laajentamisen lisäksi erittäin rikastava kokemus.”

• ”Olen nauttinut opinnoista ja joka hetkestä koulutuspäivissä. Oikein innostavaa ja inspiroivaa. Koulutuspäivien jälkeen ikään kuin leijuu muutaman päivän!”

”Kiitos mukavasta koulutusilmapiiristä. Olette osanneet valita joukkoonne hyviä tyyppejä.”

Omasta henkilökohtaisesta kasvusta

• ”Kiitos! Olen saanut paljon työvälineitä ja kasvanut lisää.”

• ”Kouluttajat ja koulutustaho ovat tukeneet opiskelua. Kouluttajat ovat ammattitaitoisia ja lämminhenkisiä. On suuri ilo olla osana Helsingin Psykoterapiainstituutin opiskelijakaartia.”

• ”Olen saanut paljon hyviä käytännön työkaluja ja olen myös pystynyt muokkaamaan viestiäni asiakkaille päin teoriapohjan vahvistuessa.”

Palautteita maisteriohjelmasta