Opiskelijoiden pätevyys

Helsingin Psykoterapiainstituutista valmistuneilla on terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukainen taustakoulutus ja työkokemus

Nykyisen terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen mukaan psykoterapeutilla on oltava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alemman korkeakoulututkinnon tasoinen sosiaali- ja terveysalan taustakoulutus ennen psykoterapeuttiopintoja:

1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot;

2) sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai

3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus.

Puutteellinen taustakoulutus estää psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumisen.  Kun Helsingin Psykoterapiainstituutti sopi pelisäännöistä yliopiston (UWE Bristol) kanssa, yliopiston kanssa sovittiin, että koulutukseen hyväksytään vain ne opiskelijat, joilla on asetuksen mukainen taustakoulutus. Kaikilla opiskelijoillamme on siis asetuksen mukainen taustakoulutus sekä asetuksen edellyttämät 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot ennen koulutuksen alkamista.

Terveydenhuollon asetus edellyttää kahden vuoden työkokemusta mielenterveyspalveluissa tai vastaavissa tehtävissä. Työkokemus tulee olla hankittuna viimeistään nimikettä hakiessa. Suurimmalla osalla opiskelijoistamme tämä työkokemus on hankittuna jo ennen psykoterapian opintoja. Niiltä opiskelijoilta, joilla kahden vuoden työkokemus ei ole vielä täyttynyt ennen opintoja, yliopisto edellyttää soveltuvan työkokemuksen täydentämistä opintojen aikana. Yliopisto ei anna todistusta ennen kuin soveltuva, vähintään kahden vuoden työkokemus on hankittu.

Kaikilla UWE Bristolin todistuksen saaneilla, Helsingin Psykoterapiainstituutista valmistuneilla täyttyvät siis terveydenhuollon asetuksen mukaiset psykoterapeutin ammattinimikkeen kriteerit. Valviran on näin ollen myönnettävä psykoterapeutin nimike kaikille asetuksen mukaisen todistuksen esittäville hakijoille.