Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op

Psykoterapeuttiset valmiudet: psykoterapeuttisen ajattelun ja työn maailma tutuksi

Yksivuotinen koulutusohjelma antaa psykoterapeuttiset valmiudet, sekä kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapiakoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi sosionomi, teologi, sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti ja lääkäri. Koulutus vastaa 30 op psykologian opintoja, jotka vaaditaan psykoterapiakoulutukseen.

Terapeutin tie -yleisöluento

Tule kuulemaan terapeutin opinnoista, työstä, työllisyystilanteesta ja työhyvinvoinnista.

Katso luentojen ajankohdat ja ilmoittaudu luennolle tästä

 

mann in einer schulung mit kollegen

 

Koulutuksen tavoitteet


Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa yleisnäkemys psykoterapian työnalasta. Taitopainotteinen koulutus antaa perustiedot ja -valmiudet psykoterapeuttiseen työhön usealla eri saralla. Koulutus lisää valmiuksia sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä sekä muissa vaativan vuorovaikutuksen työtehtävissä.

Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutuksessa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 2008, Valviran 2010 ja yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion 2011 vaatimukset.

 

 

Koulutuksen toteutus


• Yhdeksän kaksipäiväistä seminaaria
• Oman työn käytäntöjä palvelevat kirjallisuustehtävät
• Monimuoto-opetusta ja etätehtäviä
• Koulutuksessa opittujen työtapojen käytännön harjoittelu
• Oman asiakastyön kehittäminen
• Oman asiakastyön työnohjaus
• Oman työn ja ammattitaidon kehittymistä palveleva lopputyö 10-12 sivua
Koulutuksen oppimistavoitteet
• Tietoisempi läsnäolon taito
• Tietoisempi tuloshakuisuus omassa työtavassa
• Oman työtavan yhteensovittaminen asiakkaan muutosprosessin vaiheen kanssa
• Moniammatillisen tiimityön perusteet

 

 

Seminaaripäivien teemoja


• Psykoterapeuttisen ajattelun ja työn maailma: historia, ihmiskuva, suuntaukset ja aikakausien vaihtuvat tulkinnat
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
• Psykoterapeuttisen työn etiikka, moraali, säädökset, käytännöt sekä potilasturvallisuus
• Kriisityön perusteet
• Eläytyvän ja ohjaavan työn tasapaino
• Psyykkinen ergonomia auttamistyössä
• Psyykkiset kriisit ja psykiatriset häiriöt sekä niiden diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
• Psykoterapian tutkimustiedon huomioiminen käytännön työssä (mm. common factors, yhteiset vaikuttavat tekijät)
• Psykoterapian suuntauksia I: psykodynaamisen ja kognitiivisen työtavan käytäntöjä
• Psykoterapian suuntauksia II: humanistisen ja perheterapeuttisen työtavan käytäntöjä
• Psykoterapian suuntauksia III: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, narratiiviset ym. lyhytterapeuttiset työotteet
• Psykoterapian monimuotoisuus: Vallan, etnisyyden ja sukupuolen erityiskysymysten huomioiminen auttamistyön käytännöissä
• Persoonallisuuden monimuotoisuus
• Koulutuksen ja oppimisprosessin arviointia, onnistumisien toteaminen ja ansion jako sekä oma tulevaisuus ammattiauttajana

  

Vaihtoehtoja koulutuksen rahoitukseen


• Monet työnantajat kannustavat kouluttautumaan ja osallistuvat myös koulutuksen kustannuksiin.
• Verovähennykset: Opiskelija voi hakea tietyin edellytyksin koulutuksen kulusta verovähennystä ammattitaidon ylläpitämisen kuluna (ansiotulovähennys).

  

Koulutuksen ajankohdat ja hinnat

 

Kuukausierä

230€

10 erää

Laskutuslisä 5€ kuukaudessa

Sisältää alv (24%)

Kokonaishinta 2300€

Lukukausierä

1125€

2 erää

-

Sisältää alv (24%)

Kokonaishinta 2250€

Kertasuoritus

2250€

1 erä

-

Sisältää alv (24%)

Kokonaishinta 2250€

 

Tiedustele opetuksen tarkempia ajankohtia: info@hpi.fi tai 045 1212321. Kysy myös joustavista ja opiskelijaystävällisistä maksutapavaihtoehdoista.

Klikkaa tästä 
HAKULOMAKKEELLE

Ilmoittaudu tästä 
POSTITUSLISTALLE

Kysy tästä lisätietoa
KOULUTUKSESTA