Lisää lääkettä uhkaavaan terapeuttipulaan:
Suomen ensimmäinen 
psykoterapian maisteri -tutkinto

Brittiläinen yliopisto UWE Bristol (University of West of England) ja suomalainen Helsingin Psykoterapiainstituutti järjestävät yhteistyössä syksyllä 2017 suomenkielisen psykoterapian maisterin tutkinto-ohjelman. Kyse on aidosta yliopistollisesta loppututkinnosta, joka rakentuu aiemman peruskoulutuksen pohjalle. Tämä on tutkintona uusi ja eroaa aiemmasta psykoterapeuttikoulutuksesta, jota on voinut opiskella vain täydennyskoulutuksena. Lisäksi tutkintotodistus oikeuttaa hakemaan Valviralta käyttöoikeuden psykoterapeutin ammattinimikkeeseen, joka on suojattu ammattinimike.

Koulutuksesta vastaa UWE Bristolin  terveys- ja sosiaalitieteiden laitoksen psykologian oppiaine. Se on kansainvälinen kumppanuusyliopisto, jolla on entuudestaan ohjelmassaan psykoterapian maisterin ja tohtorin tutkintoja. UWE Bristolin erityisvahvuutena on laadunvarmennuksen osaaminen.

Suomessa tämän ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteriohjelman toteuttaa Helsingin Psykoterapiainstituutti, joka on tunnettu ratkaisukeskeisyyden kehittäjäyhteisö. Psykoterapiainstituutin vahvuuksia ovat modernin aikuispedagogiikan osaaminen ja vankka kokemus ratkaisukeskeisyyden kouluttajana.

  – Tämä on ratkaisukeskeisen terapian alalla Suomen ensimmäinen ja todennäköisesti maailman ainoa maisteriohjelma,  kertoo koulutusjohtaja John Pihlaja Psykoterapiainstituutista. Hän uskoo, että tällainen yliopistollinen tutkinto-ohjelma palvelee yleisesti alan kehittymistä ja tuottaa varmasti myös lyhytterapiaan uraauurtavaa osaamista.

- Psykoterapeuttien tarve tulee kasvamaan ja siten työllisyystilanne tässä ammatissa on hyvä, Pihlaja toteaa.

Lue valmistuneiden maistereiden palautteita täältä.

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja, VTM John Pihlaja
040 567 8000, john.pihlaja@hpi.fi

Kuvassa John Pihlaja oikealla ja vastuuprofessorimme Tony Ward UWE Bristolista vasemmalla (toukokuu 2017).

 

Psykoterapeutiksi kolmessa vuodessa, psykoterapian maisteriksi neljässä vuodessa

HPI:n ja UWE Bristolin kanssa yhteistyössä tarjoama maisterintutkinto on ainoa mahdollisuus opiskella maisteritason psykoterapeuttitutkinto Suomessa. Kolmivuotisen psykoterapeuttikoulutuksen jatkoksi opiskelija voi hakeuta syventävään vuoteen, jolla opinnot täydentyvät psykoterapian maisteriopinnoiksi Master of Science, Solution Focused Therapy.

Seuraava syyskuussa alkava ryhmä on viidestoista yliopistoyhteistyössä toteutuva ja kaikkiaan järjestyksessä HPI:n kolmaskymmenestoinen.

Uutta ja ainutlaatuista

Ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri on aito yliopistotutkinto. Se eroaa kaikesta aiemmasta psykoterapeuttikoulutuksesta, jota on voinut opiskella vain täydennyskoulutuksena. Tämä on Suomen ensimmäinen psykoterapian maisteriohjelma ja todennäköisesti maailman ainoa tarjolla oleva ratkaisukeskeisen terapian maisteriohjelma. Uskomme, että tällainen yliopistollinen tutkinto-ohjelma edistää sekä opiskelija ammattitaitoa että ylipäätään psykoterapia-alan kehitystä Suomessa.

Yliopistollista laatua

Koulutuksesta vastaa UWE Bristolin terveys- ja sosiaalitieteiden laitoksen psykologian oppiaine. Se on kansainvälinen kumppanuusyliopisto, jolla on entuudestaan ohjelmassaan psykoterapian maisterin ja tohtorin tutkintoja. UWE Bristolin vahvuutena on laadunvarmennuksen osaaminen.  HPI valikoitui tähän yhteistyöhön perinteisillä vahvuuksillaan: modernin aikuispedagogiikan osaaminen ja vankka kokemus ratkaisukeskeisyyden kouluttajana. Todistuksen kolmivuotisista psykoterapeuttiopinnoista tai nelivuotisista maisterinopinnoista antaa UWE Bristol.

Varsinainen psykoterapeuttikoulutus
Post-Graduate Diploma in Solution Focused Therapy, kolme lukuvuotta

 • 55 seminaaripäivää, jotka sisältävät
 • 120 tuntia työnohjausta seminaaripäivien aikana
 • 60 tuntia koulutuspsykoterapiaa
 • Koulutuspäivien ulkopuolella
 • 20h yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa. Opiskelija valitsee terapeutin koulutusyhteisön antamasta luettelosta.
 • 12 iltaa (4x45 minuuttia / ilta) opintoryhmätyöskentelyä
 • 320h potilas-/asiakastyöskentelyä
 • Itsenäistä etäopiskelua
 • perehtymistä ammattikirjallisuuteen
 • soveltavia välitehtäviä
 • etäopiskelua: harjoitustöitä, referaatteja, analyyseja ym.
 • työnohjatun asiakastyön harjoittelun
 • oman työn kehittämistä tukevan opinnäytetyön.

Pääkouluttajina toimivat pätevöityneet alansa ammattilaiset. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään alan ulkomaisia ja kotimaisia erityisasiantuntijoita koulutusohjelman ja ryhmän tarpeiden mukaan.

Graduseminaari, yksi lukuvuosi
Dissertation in Solution Focused Therapy
Yhdessä nämä muodostavat maisteriopintojen kokonaisuuden, josta saa UWE Bristolin tutkintotodistuksen Master of Science, Solution Focused Therapy. Lähipäiviä on 10. Koulutus syventää psykoterapia-alan asiantuntijuutta ja kehittää vaikuttavaksi kirjoittajaksi.

Koulutusta ihmisille, ihmisiä varten

Helsingin Psykoterapiainstituutin ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus on laajennettu yhdistelmäkoulutus, joka antaa sekä yksilötyön että perhetyön taidot. Tämä on mahdollista siksi, että ratkaisukeskeinen työtapa on jo ihmiskäsitykseltään ja menetelmällisiltä lähtökohdiltaan systeeminen terapia.

HPI:n systeeminen psykoterapeuttikoulutus antaa siis valmiudet kohdata asiakkaat yksilöinä, perheenjäseninä, puolisoina, vanhempina ja ryhminä. Koulutusohjelmaan on sisällytetty yksilöpsykoterapian, perheterapian ja pariterapian erityispiirteiden teoria ja kliininen käytännönläheinen harjoittelu kaikkien työtapojen osalta. Tällainen yhdistelmärakenne on luonteva vain sellaiselle systeemiselle psykoterapialle, joka ei alun alkaenkaan yritä irrottaa yksilöä oman elämänsä kontekstista.

Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa. Opiskelijoiden erityistarpeita huomioidaan esimerkiksi ryhmäjaossa, valinnaisessa kirjallisuudessa ja opinnäytetyön aiheen valinnassa.

Koulutus on suomenkielinen ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Lukukaudet ovat 01.01.-30.06. ja 01.07.-31.12.
Lomakaudet ovat pääosin 15.06.-15.08 ja 15.12-15.01

Maksutapavaihtoehtoja on useita esimerkiksi 190,00€ - 490,00€ kuukaudessa maksuajasta riippuen.

Haku syksyn 2018 maisteriohjelmaan on käynnissä.

Varmistettua laatua

Psykoterapeuttikoulutuksemme perustana on monen vuoden työnä hioutunut ohjelma, josta on valmistunut jo 10 Valviran hyväksymää ryhmää. Arviointi- ja laatujärjestelmä on rakennettu yhteistyössä UWE:n kanssa vaativan englantilaisen korkeakoulustandardin mukaan. Lue valmistuneiden maistereiden palautteita täältä.


master_degree