Lehdistötiedote 12.2.2018

Kommentteja MOT-ohjelmaan

Maanantai-illan MOT käsitteli Helsingin Psykoterapiainstituutin koulutusta. MOT esiintyi Valviran asialla otsikolla ”Kuuden miljoonan terapeutit” ja toi kuultavaksi joukon viranomaisia ja muutaman pettyneen opiskelijan. Valitettavasti ainakin yksi ohjelmassa näyttelijän äänellä puhuneista opiskelijoista oli keskeyttänyt opinnot jo alkuvaiheessa ja vienyt puutteelliset päätelmänsä koulutuksen toteutuksesta Valviralle.

Yksi opiskelijoista arveli toimittajan avittamana HPI:n väärentäneen koulutustodistuksen tuntimääriä. Meidän suunnitelmien, lokikirjanpitomme sekä opiskelija-auditointimme mukaan tunteja on ollut 100, yksittäisen opiskelijan poikkeava laskelma ei tee meistä väärentäjiä.

Englantilainen yliopisto yhteistyökumppanina

MOT esitti väitteen: ”Brittiyliopisto ja suomalaisyritys kouluttavat psykoterapeutteja Suomessa kevyemmillä opinnoilla kuin suomalaiset yliopistot.” Koulutusten toteutuksissa on jonkin verran eroavaisuuksia. Verrattaessa numeroita esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston vastaavaan koulutusohjelmaan, HPI:llä vaaditaan enemmän asiakastyön harjoittelutunteja ja opintopisteitäkin HPI:llä on enemmän (HPI 67,5 – ISY 60). Lisäksi HPI:ssä opintoihin kuuluu pakollisia tenttejä, sekä kirjallisia reflektiotehtäviä mitä suomalaisilla yliopistoilla ei ole.

Myös muiden suomalaisten yliopistojen koulutus on maksullista ja koulutusten hintahaarukka on n. 16.000-44.000 euroa.

Valviralta on odotettu ennakoitavaa hyvän hallintotavan mukaista toimintaa  

Monet ihmiset ovat väsyneet tämän asian ratkaisemiseen, huokasi Valviran johtaja Jussi Holmalahti MOT:lle viitaten psykoterapiakoulutuksiin. John Pihlaja on harmissaan siitä, että ennalta huolellisesti varmistetut käytännöt muuttuivat yllättäen Valviran yksipuolisella ilmoituksella. Viranomaisen ennakoimattomuus on vaikeuttanut koulutuksen järjestämistä monin tavoin. Viranomaisen tehtävä on kaikesta huolimatta käsitellä asioita lain mukaisesti, huomauttaa koulutusjohtaja John Pihlaja. Koulutuksen järjestäminen on vastuullista ja kallista toimintaa, eikä sitä voi perustaa alati muuttuvalle ohjeistukselle. Valvira on erikoisesti päätynyt hakemaan legitimiteettiä asialleen julkisuuden kautta, vaikka päätös on keskeneräinen vielä heidän omassa käsittelyssään.

Markkinointi on ollut viranomaisohjeet huomioivaa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja Antti Neimala totesi pyytäneensä poliisia tutkimaan onko HPI:n markkinoinnissa syyllistytty markkinointirikokseen. HPI:n markkinointi on perustunut tiukasti Valviran antamiin tietoihin. Kun Valviralta tuli syyskuussa 2017 tieto, että koulutusta ei pidetä riittävänä, HPI keskeytti uusien psykoterapeuttikoulutusten markkinoinnin. Sen jälkeen HPI ei ole ottanut vastaan uusia opiskelijoita. Näin ollen mitään markkinointirikosta ei ole voinut tapahtua.

Mistä on kysymys?

Tilanne johtuu väärinkäsityksestä siitä, miten koulutukseen kuuluvat oma terapia ja työnohjaus on järjestetty. Opiskelijoiden aktiivisuus on tulkittu ammatillisen kouluttajan puutteelliseksi ohjaukseksi. Tilanteen korjaamisen prosessi on sietämättömän hidas opiskelijoille ja jotkut ovat syystäkin pettyneitä, pääkouluttaja Arja Pihlaja toteaa. HPI kouluttaa haasteellisesta tilanteesta huolimatta kaikki koulutuksessa oleva opiskelijat valmiiksi. Odotamme parempaa yhteistyötä Valviran kanssa.  

Lisää vastauksia MOT-ohjelman esittämiin kysymyksiin osoitteessa hpi.fi.

Lisätietoja John Pihlaja 040 567 8000OITTAUDU LUENNOLLE TAMPEREELLA 5.10. TÄSTÄ