Toiminnalliset menetelmät

Monipuoliset taitovalmennuksemme antavat toimivia työkaluja ammattilaisille arjen työhön. Lyhyet koulutukset ja seminaaripäivät tarjoavat tietoa ja taitoa mukavassa muodossa.
Laaja ja osaava kouluttajaverkostomme on meidän valttimme. Se takaa innostavimmat uutuudet sekä elämänhallintaan että työssä kehittymiseen.

 

Ilmoittautuminen verkkokaupan kautta

Toiminnalliset menetelmät työnohjaus, hoito- ja terapiatyössä
to 14.11.2019 klo 9.00-16.30

Tavoite:
Koulutuksessa käydään läpi useita toiminnallisia menetelmiä ja pohditaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa työssä. Koulutuksen painopiste on toiminnallisissa harjoituksissa, jotka sijoittuvat ajatus-, tunne ja kehotasoille. Valokuvaterapeuttinen eli visuaalinen toiminnallisuus on mukana ennakkotehtävän muodossa. Koulutus on itsenäinen kokonaisuus, johon voivat osallistua aiemminkin toiminnalliseen koulutuspäivään osallistuneet. Koulutus perustuu ratkaisukeskeiselle ja psykodynaamiselle teorioille.

Kenelle:
Hoito-, ohjaus-, työnohjaus ja terapiatyötä tekeville, jotka haluavat soveltaa toiminnallisia menetelmiä omassa työssään (sekä kaikille muillekin asiasta kiinnostuneille)

Kouluttaja:
TtT, psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä

Ennakkotehtävä:
Valitse joko omista valokuvistasi tai leikkaa lehdestä mahdollisimman MONIMERKITYKSELLINEN tai MONITULKINNALLINEN valokuva. Ota se koulutukseen mukaasi paperiversiona!

Ohjelma:
9.00-10.30 Visuaalinen toiminnallisuus ja valokuvien terapeuttinen ulottuvuus, ennakkotehtävän purku
10.30-10.45 Tauko
10.45-12.00 Tunne- ja vireystason säätelyharjoituksia
12-13 Lounas
13.-14.30 Keho kantaa, kun mieli ei jaksa - Kehoharjoituksia
14.30-15.00 Tauko
15.00-16.30 Itsen huoltoa toiminnallisesti. Lupa voida hyvin!


“Kun ei vielä ole sanoja tai jokin odottaa tietoisuuden pinnan alla, voidaan maailma heijastaa näkyväksi tekemisen kautta. Ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa toiminnallisten menetelmien avulla useat tasot avautuvat käsiteltäväksi lisäten ymmärrystä ja voimavaroja niin asiakkaalla kuin ammattilaisellakin”.