Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus

Systemaattinen taitopainotteinen yksivuotinen intensiivi 30 op
Mahdollisuus jatkaa 30 op syventäviin opintoihin
Järjestetään sekä Helsingissä että Tampereella

Jo vuoden opinnot antavat hyvät taidot ratkaisukeskeiseen työskentelyyn ja valmiudet toimia työnohjaajana. Yhdessä syventävän vuoden opintojen kanssa saat yleisesti hyväksytyn kaksivuotisen koulutuksen (60 op) antaman työnohjaajan pätevyyden.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus soveltuu eri aloilla toimiville ammattilaisille. Konkreettiset työskentelymenetelmät ovat sovellettavissa työnohjauksen lisäksi muun muassa valmennukseen, asiakastyöhön, esimiestyöhön, muutosjohtamiseen ja henkilöstöhallintoon.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö myös yritysmaailmassa on lisääntynyt. Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta. Työnohjauksen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Katso mitä opiskelijat itse kertovat täältä.

Tässä muutamia yleisiä työnohjauksessa käsiteltäviä asioita:

-    haastavat asiakkaat ja tilanteet
-    työn kuormittavuus ja ajankäyttö
-    case -tyyppinen ohjaus
-    ryhmästä / yksilöstä nousevat tavoitteet
-    työympäristön muutokset ja niihin reagointi
-    työyhteisön keskinäinen dynamiikka
-    työn aiheuttamat tunteet ja erilaiset pattitilanteet
-    resurssien riittävyys.

Koulutuksistamme lisää ammattitaitoa ovat hankkineet mm. seuraavien alojen ammattilaiset:

-    sosiaali- ja terveydenhuolto
-    henkilöstöhallinto
-    kaupallinen ala
-    kasvatus- ja opetusala
-    seurakuntatyöntekijät
-    terapeutit
-    yrittäjät ja esimiehet
-    life coaching -ammattilaiset.

Seuraavat koulutukset alkavat
Helsingissä 6.10.2014  ja Tampereella 22.09.2014

Lisätietoa lomakkeella, info@hpi.fi tai 045-1212321
Hakulomake ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen.

Haku koulutukseen on NYT! Hakulomake.

Kommentointi on suljettu.