Kokemuksia työnohjaajan koulutuksesta keväältä 2016

Teimme työnohjaajajakoulutuksen vaikuttavuuskyselyn kaksivuotisesta koulutuksesta valmistuneille ryhmille (kevät 2016). Saimme luvan käyttää vastauksia osana työnohjaajakoulutuksen tiedotusta.

Koulutukseen osallistuneet ja tähän kyselyyn vastanneet työskentelevät mm. seuraavilla aloilla:

 • Yrittäjä
 • Valmentaja/työnohjaaja
 • Palvelutalon johtaja
 • Erityisopettaja
 • Office Administrator
 • Lehtori
 • Esimies
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Työvalmentaja
 • Luokanopettaja
 • Osastonhoitaja
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Perusopetuksen erityisopettaja
 • Yliopistotutkija, työnohjaaja
 • Palveluesimies
 • Opinto-ohjaaja
 • Koulukuraattori


  Kyselyssä vastattiin seuraaviin kysymyksiin:
 1. Vaikuttiko koulutus positiivisesti urakehitykseesi tai työtehtäviisi? Miten?

- Työtehtäviini tuli uusi ulottuvuus ja lisää työkaluja sekä ymmärrystä.

- Kyllä vaikutti, perustin toiminimen ja teen tätä oman työni ohella. Lisäksi motivoi jatko-opintoihin ja opiskelen nyt psykoterapeutiksi eli siitä tulee kolmas ammattipätevyys itselleni.

- Syventänyt ammattiosaamista, mutta ei vaikuttanut urakehitykseen.

- Kyllä, monipuolistaen työtehtäviä oman työnantajaorganisaationi sisällä, sekä sivutoimisessa - yrittäjyydessäni.

- Ei vielä. Odotan kuitenkin, että jossain vaiheessa kaupunki ryhtyy järjestämään virallisemmin opetushenkilöstön työnohjausta esim. vertaismentoroinnin kautta. Tällöin osaamiseni tulee varmasti hyvin käyttöön.

- Muutokset ovat syntyneet vaihtaessani toimialaa liiketoimintapuolelta työohjaukseen ja valmennukseen.

- Ainakin koen sen lisänneet työhyvinvointiani. Myös muu urakehitys on saattanut mahdollistua koulutuksen vuoksi, ehkä myös ilman sitä.

- Kyllä, sain laajennettua ammatillista työkalupakkiani ja työllistettyä itseäni, etenkin nyt kun päätyössäni tutkimus- ja kehittämistoiminnassa rahoitus on kiven alla.

- Urani jatkuu ennallaan, esimiestyötä.

- Voin tehdä oman työni ohessa oman organisaation (kaupungin) sisäistä työnohjausta eli työnkuvani laajeni.

 

 1. Mitä haluaisit kertoa terveisinä työnohjauskoulutusta harkitseville?

  - Koulutussisältö antaa paljon. On omasta tutkivasta otteesta ja opiskelun intensiteetistä kiinni paljonko koulutuksesta hyötyy. Koko prosessi on paljolti oman tekemisen reflektointia. Myös toisten arvostelulle täytyy uskaltautua. Jos opiskelulle pystyy antamaan aikaa ja harjoitustyönohjaukset tulee dokumentoitua omaksi hyödyksi, on taidon siirtäminen ammattimaiseen käyttöön varmaa. Ehdottaisin seuraavaa:...sarvista kiinni ja hyppy tuntemattomaan!

- Vaikka koulutus tuntuu 'kukkarossa', jos se pitää itse maksaa, mutta kannatti. Voisi sanoa, että koko elämänasenteesi muuttuu.

- Taidot hyödyllisiä kaikille, mutta työnohjaajana työllistyminen ei ole yksinkertaista.

- Hyvä yhteistyön yleissivistävä koulutus, vaikkei alalle aikoisikaan. Ratkaisukeskeisyys menetelmänä ei vanhene, sovellettavuus on jokseenkin rajoituksetonta?

- Työnohjauskoulutus antaa valmiuksia hyvin monenlaisiin tehtäviin ja keskusteluihin. Taidot ovat helposti siirrettävissä myös omaan työhön ja vapaa-ajalle. Oman asenteen ja tarkastelunäkökulman muuttaminen vaikuttaa niin moneen!

- Suosittelen koulutusta jokaiselle siitä kiinnostuneelle. Samalla kun työelämä muuttuu yhä hektisemmäksi, pitää kiinnittää huomiota laatuun ja työssä jaksamiseen. Vaikka et haluaisi toimia työnohjaajana, koulutuksesta saa välineitä ja virtaa omaan työntekoon ja esimiestyön.

- Suosittelen lämpimästi :)  Koulutus auttoi jaksamaan myös itseäni omassa hyvinkin vaativassa opetustyössä.

- Koulutus kannattaa, monessakin mielessä. Mutta ennen kouluttautumista kannattanee myös miettiä, että haluaako ja kykeneekö toimimaan työnohjaajana koulutuksen jälkeen.

- Suosittelen lämpimästi, avoimin mielin mukaan.

- Olen jo suositellut koulutusta kollegalleni, joka kouluttatuukin parhaillaan HPI:llä. Esimiestehtävässä toimiva hänkin.

- Suosittelen sitä oman henkilökohtaisen kasvun mahdollistajana ja uusien näkökulmien saamiseksi.