Työnohjaajakoulutus - taitopainotteinen suosittu kokonaisuus


HPI on kouluttanut jo yli tuhat ratkaisukeskeistä osaajaa ja yli 250 työnohjaajaa. Palaute niin koulutettavilta kuin heidän asiakkailtaankin kertoo, että ratkaisukeskeisyys toimii!

 

Ratkaisukeskeinen viitekehys toimii mielestäni erinomaisesti juuri liike-elämän tilanteissa. Koulutus on myös auttanut ymmärtämään kuinka moneen tilanteeseen työnohjaus taipuu. Se antaa eväitä myös tulevaisuuden työelämän muutoksiin asiantuntijaroolien korostuessa ja työtehtävien sekä organisaatioiden muutostilanteissa. - Konsultti 2015

Lue valmistuneiden työnohjaajien kokemuksia lisää täältä

UUDISTETTU KOULUTUSOHJELMAA SUUNNITELLAAN:

Suomen työnohjaajat ry.n julkaisi joulukuussa 2017 uudistetun työnohjaajakoulutuksen koulutussuosituksen joka astuu voimaan 1.8.2018. Haluamme jatkossakin tarjota taitopainotteista ja onnistumisia tuottavaa ratkaisukeskeistä työnohjaajakoulutusta. Olemme käynnistäneet uusittujen suositusten mukaisen koulutuksen suunnittelun, mutta seuraavan koulutuksen alkamisajankohtaa ei vielä ole vahvistettu.

Voit ilman sitoumusta lähettää hakemuksen uudistettuun koulutukseen. Hakemuksen lähettämisellä varmistat, että saat ensimmäisten joukossa tiedon koulutuksen sisällöstä, hinnasta ja muusta kokonaisuudesta. Hakemuksen lähettäminen tästä. Työnohjaaja Jyrki Koivujuuri kertoo omasta työstään työnohjaajana ja opiskelusta työnohjaajaksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa.

Tervetuloa ilmaiselle luennolle "Sinustako työnohjaaja?"

Katso luentojen ajankohdat ja ilmoittaudu tästä

 

Tutustu tammikuussa 2018 toteutetun työnohjaajakoulutuksen vaikuttavuuskyselyn tuloksiin ja katso mitä koulutuksen käyneet kertovat koulutuksen annista.

Vaikuttavuuskyselyn tuloksiin pääset tästä

 

 

Mitä työnohjaus on?

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö myös yritysmaailmassa on lisääntynyt. Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta. Työnohjauksen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Tässä muutamia yleisiä työnohjauksessa käsiteltäviä asioita:

  • haastavat asiakkaat ja tilanteet
 • työn kuormittavuus ja ajankäyttö
 • case -tyyppinen ohjaus
 • ryhmästä/yksilöstä nousevat tavoitteet
 • työympäristön muutokset ja niihin reagointi
 • työyhteisön keskinäinen dynamiikka
 • työn aiheuttamat tunteet ja erilaiset pattitilanteet
 • resurssien riittävyys

 

Työnohjauskoulutustemme johtaja Kimmo Tapiala on ollut mukana tekemässä syksyllä 2014 julkaistua kirjaa: Suomalaisen työnohjauksen juurilla - katse tulevaisuuteen. Lue lisää Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

Mielenkiintoisia artikkeleita:

29.2.2016 Artikkeli Opettaja-lehti 4/2016
Koska opettajan työ on pullahtanut aivan uusiin mittoihin, työtaakan hallitsemiseksi tarvitaan säännöllistä työnohjausta. Tätä mieltä ovat kolme ratkaisukeskeisen työnohjauskoulutuksen suorittanutta opettajaa. Toimittaja Tiina Tikkanen. Lue artikkeli.

21.9.2015 Artikkeli Uusi Kaiku 3/2015: Työnohjauksesta uusia voimavaroja
Työnohjaajakoulutusten johtaja Kimmo Tapiala. Lue artikkeli.

 

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksessa opit hyvät ratkaisukeskeisyyden taidot ja valmiudet toimia työnohjaajana. Saat myös yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja voit toimia sekä työnohjaa yrittäjänä että yrityksen sisäistenä työnohjaajana ja henkilöstön kehittäjänä.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus soveltuu eri aloilla toimiville ammattilaisille. Konkreettiset työskentelymenetelmät ovat sovellettavissa työnohjauksen lisäksi muun muassa valmennukseen, asiakastyöhön, esimiestyöhön, muutosjohtamiseen ja henkilöstöhallintoon.

Työntekijä saa koulutuksen avulla:
- keinoja oman työnsä kehittämään ja jäsentämiseen
- menetelmiä työn hallintaan, jakamiseen, delegoimiseen ja priorisointiin
- tehostusta omiin ryhmätyöskentelytaitoihinsa
- lisää valinnaisuutta työelämässä

Esimiesasemassa oleva saa:
- tehostettua tiiminsä toimintaa
- keskustelutaitoja työntekijöiden motivoimiseen
- keinoja työn uudelleenorganisointiin
- valmiuksia toimia erilaisissa työtä kehittävissä rooleissa

Johtaja saa koulutuksesta:
- tiedot ja taidot osaamisen johtamiseen
- keinoja arvostavuuden säilyttämiseen muutoksen ja työn paineissa
- taitoja muutostilanteiden sujuvaan hallintaan

Työnohjaajaksi aikova saa:
- ratkaisukeskeisiä työvälineitä
- yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden

 

 

Kenelle työnohjaajakoulutus sopii?

Koulutuksistamme lisää ammattitaitoa ovat hankkineet mm. seuraavien alojen ammattilaiset:

  • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • henkilöstöhallinto
 • kaupallinen ala
 • kasvatus- ja opetusala
 • seurakuntatyöntekijät
 • terapeutit
 • yrittäjät ja esimiehet
 • life coaching -ammattilaiset

 

 

Työnohjaajan pätevyys

Suomessa ei ole erikseen määriteltyä virallista työnohjaajan pätevyyttä. On kuitenkin kolmenlaisia vakiintuneita käytäntöjä asian suhteen:

Pitkäaikainen ja perinteinen standardi on Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyys. Yhdistys on itse määritellyt hyväksymänsä koulutuksen vaatimukset.

Työnohjaustaitojen koulutuksella täydennetty useimmiten nelivuotinen psykoterapeuttikoulutus tunnetaan nimellä ylemmän erityistason psykoterapeuttikoulutus. YET-todistus on yleisesti tunnustettu työnohjaajan pätevyytenä potilas ja asiakastyön työnohjauksen kysymyksissä.

Viime vuosina työnohjauspalvelujen kilpailutuksissa on yleistynyt vaatimus vähintään kaksivuotisesta ja 60 op:n koulutuksesta, mikä näyttää olevan muodostumassa vallitsevaksi standardiksi.

Kaksivuotinen koulutuskokonaisuus 60 op tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailutuksiin.

 

Haku koulutukseen

Hakulomakkeen täyttäminen kestää n. 15 minuuttia, mutta pieni ponnistus kannattaa. Saat hakemuksestasi ensimmäisen palautteen jo muutaman arkipäivän sisällä. Hakijat kutsutaan parituntia kestävään ryhmähaastatteluun, joka on ilmainen ja vuorovaikutteinen. Samalla voit myös itse tutkia omaa motivaatiotasi ja selvittää koulutuksen sisältöä.

Saamme hakijoiltamme toistuvasti postitiivista palautetta hakupalvelumme toimivuudesta. Hakijat saavat meiltä yksilöllistä ohjausta ja neuvoja.

Klikkaa hakulomakkeelle alla tästä tai olevasta linkistä.

Klikkaa tästä
HAKULOMAKKEELLE

Ilmoittaudu tästä
POSTITUSLISTALLE

Kysy tästä lisää
KOULUTUKSESTA