Työnohjaajakoulutus - taitopainotteinen suosittu kokonaisuus alkaa 24.3.2020 Helsingissä

Lisäksi Turussa 26.11.2019 yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. (Kysy jälki-ilmoittautumisen mahdollisuutta)

HPI on kouluttanut jo yli tuhat ratkaisukeskeistä osaajaa ja yli 250 työnohjaajaa. Palaute niin koulutettavilta kuin heidän asiakkailtaankin kertoo, että ratkaisukeskeisyys toimii!

 

Ratkaisukeskeinen viitekehys toimii mielestäni erinomaisesti juuri liike-elämän tilanteissa. Koulutus on myös auttanut ymmärtämään kuinka moneen tilanteeseen työnohjaus taipuu. Se antaa eväitä myös tulevaisuuden työelämän muutoksiin asiantuntijaroolien korostuessa ja työtehtävien sekä organisaatioiden muutostilanteissa. - Konsultti 2015

Lue valmistuneiden työnohjaajien kokemuksia lisää täältä

Ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen (60 op.) kesto on 21 kk ja se jakaantuu neljään lukukauteen.

Ensimmäisen lukukauden aikana perehdytään ratkaisukeskeisen työnohjauksen käytäntöihin, jonka jälkeen opiskelijalla on perusvalmiudet toimia työnohjaajana.

Toisena lukukautena syventävissä opinnoissa keskitytään työnohjauksen monimuotoisuuteen ja käytäntöjen vahvistamiseen. Kolmantena lukukautena painotus on puolestaan mm. erilaisissa ohjaustavoissa sekä alan erityiskysymyksissä (esim. johdon ja esimiesten työnohjaus, kriisitilanteiden työnohjaus ja muuttuvan työelämän haasteisiin vastaaminen). Neljäntenä eli viimeisenä lukukautena opiskelija tuottaa mm. lopputyön ja tarkastelee omaa työnohjaajuuttaan suhteessa työnohjaukseen ammattitoimintana.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden, joka vaaditaan useimmissa hankintakilpailutuksissa. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n 8.11.2017 antamien, uudistettujen, suositusten mukainen ja Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on tarkistanut ohjelman.                                                   

 

YHTEISTYÖSSÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA TYÖNOHJAAJAKOULUTUS TURUSSA ALKAA 26.11.2019 (kysy jälki-ilmoittautumisen mahdollisuutta)

HPI on myös yhteistyökumppanina Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaaja 60 op. -koulutuksessa, joka järjestetään Turussa. Koulutus alkaa 26.11.2019. Voit tiedustella jälki-ilmoittautumisen mahdollisuutta ja tutustua koulutukseen täältä.Työnohjaaja Jyrki Koivujuuri kertoo omasta työstään työnohjaajana ja opiskelusta työnohjaajaksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa.

Tervetuloa ilmaiselle luennolle "Sinustako työnohjaaja?"

Katso luentojen ajankohdat ja ilmoittaudu tästä

 

Tutustu tammikuussa 2018 toteutetun työnohjaajakoulutuksen vaikuttavuuskyselyn tuloksiin ja katso mitä koulutuksen käyneet kertovat koulutuksen annista.

Vaikuttavuuskyselyn tuloksiin pääset tästä

 

 

Mitä työnohjaus on?

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö myös yritysmaailmassa on lisääntynyt. Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta. Työnohjauksen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Tässä muutamia yleisiä työnohjauksessa käsiteltäviä asioita:

  • haastavat asiakkaat ja tilanteet
  • työn kuormittavuus ja ajankäyttö
  • case -tyyppinen ohjaus
  • ryhmästä/yksilöstä nousevat tavoitteett
  • työympäristön muutokset ja niihin reagointi
  • työyhteisön keskinäinen dynamiikka
  • työn aiheuttamat tunteet ja erilaiset pattitilanteet
  • resurssien riittävyys

Mielenkiintoisia artikkeleita:

29.2.2016 Artikkeli Opettaja-lehti 4/2016
Koska opettajan työ on pullahtanut aivan uusiin mittoihin, työtaakan hallitsemiseksi tarvitaan säännöllistä työnohjausta. Tätä mieltä ovat kolme ratkaisukeskeisen työnohjauskoulutuksen suorittanutta opettajaa. Toimittaja Tiina Tikkanen. Lue artikkeli.

21.9.2015 Artikkeli Uusi Kaiku 3/2015: Työnohjauksesta uusia voimavaroja
Työnohjaajakoulutusten johtaja Kimmo Tapiala. Lue artikkeli.

 

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksessa opit hyvät ratkaisukeskeisyyden taidot ja valmiudet toimia työnohjaajana. Saat myös yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja voit toimia sekä työnohjaaja yrittäjänä että yrityksen sisäisenä työnohjaajana ja henkilöstön kehittäjänä.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus soveltuu eri aloilla toimiville ammattilaisille. Konkreettiset työskentelymenetelmät ovat sovellettavissa työnohjauksen lisäksi muun muassa valmennukseen, asiakastyöhön, esimiestyöhön, muutosjohtamiseen ja henkilöstöhallintoon.

Työntekijä saa koulutuksen avulla:
- keinoja oman työnsä kehittämään ja jäsentämiseen
- menetelmiä työn hallintaan, jakamiseen, delegoimiseen ja priorisointiin
- tehostusta omiin ryhmätyöskentelytaitoihinsa
- lisää valinnaisuutta työelämässä

Esimiesasemassa oleva saa:
- tehostettua tiiminsä toimintaa
- keskustelutaitoja työntekijöiden motivoimiseen
- keinoja työn uudelleenorganisointiin
- valmiuksia toimia erilaisissa työtä kehittävissä rooleissa

Johtaja saa koulutuksesta:
- tiedot ja taidot osaamisen johtamiseen
- keinoja arvostavuuden säilyttämiseen muutoksen ja työn paineissa
- taitoja muutostilanteiden sujuvaan hallintaan

Työnohjaajaksi aikova saa:
- ratkaisukeskeisiä työvälineitä
- yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden

 

 

Kenelle työnohjaajakoulutus sopii?

Koulutuksistamme lisää ammattitaitoa ovat hankkineet mm. seuraavien alojen ammattilaiset:

  • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • henkilöstöhallinto
 • kaupallinen ala
 • kasvatus- ja opetusala
 • seurakuntatyöntekijät
 • terapeutit
 • yrittäjät ja esimiehet
 • life coaching -ammattilaiset

 

 

Työnohjaajan pätevyys

Suomessa ei ole erikseen määriteltyä virallista työnohjaajan pätevyyttä. On kuitenkin kolmenlaisia vakiintuneita käytäntöjä asian suhteen:

Pitkäaikainen ja perinteinen standardi on Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyys. Yhdistys on itse määritellyt hyväksymänsä koulutuksen vaatimukset. Nykyisiin STOry:n vaatimuksiin voit tutustua täältä.

Työnohjaustaitojen koulutuksella täydennetty useimmiten nelivuotinen psykoterapeuttikoulutus tunnetaan nimellä ylemmän erityistason psykoterapeuttikoulutus. YET-todistus on yleisesti tunnustettu työnohjaajan pätevyytenä potilas ja asiakastyön työnohjauksen kysymyksissä.

Viime vuosina työnohjauspalvelujen kilpailutuksissa on yleistynyt vaatimus vähintään 21-36 kuukauden mittaisesta ja 60 op:n laajuisesta koulutuksesta, mikä näyttää olevan muodostumassa vallitsevaksi standardiksi.

Koulutuskokonaisuus 60 op tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailutuksiin. Koulutus on myös Suomen työnohjaajat ry:n vaatimusten mukainen.

 

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 6 400 euroa. Hinta sisältää alv:n (24 %) ja kaikki koulutuksen olennaiset kulut; opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Lukukausimaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

 

Haku koulutukseen

Hakulomakkeen täyttäminen kestää n. 15 minuuttia, mutta pieni ponnistus kannattaa. Saat hakemuksestasi ensimmäisen palautteen jo muutaman arkipäivän sisällä. Hakijat kutsutaan pari tuntia kestävään ryhmähaastatteluun, joka on ilmainen ja vuorovaikutteinen. Samalla voit myös itse tutkia omaa motivaatiotasi ja selvittää koulutuksen sisältöä.

Saamme hakijoiltamme toistuvasti postitiivista palautetta hakupalvelumme toimivuudesta. Hakijat saavat meiltä yksilöllistä ohjausta ja neuvoja.

Klikkaa hakulomakkeelle alla tästä tai olevasta linkistä.

Klikkaa tästä
HAKULOMAKKEELLE

Ilmoittaudu tästä
POSTITUSLISTALLE

Kysy tästä lisää
KOULUTUKSESTA