252013Nov

Psykoterapeutin pätevyydestä

Valvira on 10.10.2013 julkistanut omilla sivuillaan ulkomaisen vastuuyliopiston antaman koulutuksen hyväksymismenettelyn. Tervetullut julkistus varmistaa koulutusjärjestelymme laillisuuspohjan. Menettely on sama, jolla hyväksytään esimerkiksi ulkomailla koulutuksensa saaneet psykologit. http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet/psykoterapeuttikoulutuksen_hyvaksymisesta Valvira on 22.11.2013 lisäksi vahvistanut kirjallisesti, että vaatimukset suomalaisen ja englantilaisen yliopiston järjestämän koulutuksen suhteen ovat samat. Valvira on tulkinnut UWE-HPI:n koulutuksen ulkomailla tapahtuvaksi. Tästä tulkinnasta seuraa, että…

152013Nov

Joillakin ammateilla on tulevaisuutta

Lue tästä Ylen uutisesta, mitkä ammatit säilyvät. Helsingin psykoterapiainstituutti arvelee, että mielenkiintoisia ovat esimerkiksi numero 1 ja 4. http://yle.fi/uutiset/vieko_robotti_tyosi__nama_viisi_ammattia_haviavat_ensimmaisina_ja_nama_viisi_sailyvat_pisimpaan/6872848