152014Jan

Koulutusterapia

Omakohtainen koulutuspsykoterapia Suomessa jokaiseen psykoterapiakoulutukseen sisältyy omakohtainen koulutuspsykoterapia. Se on koulutuksen psykoterapeuttisten menetelmien soveltamista omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen itsetuntemukseen, hyvinvointiin ja kasvuun. Koulutuspsykoterapia vs. kliininen psykoterapia Psykoterapiakoulutusten koulutuspsykoterapia voi monissa suuntauksissa poiketa merkittävästi kyseisen psykoterapiamuodon kliinisestä perustoteutuksesta. Yksi syy tähän on, että koulutukseen tulevan ei yleensä ajatella olevan psykiatrisen hoidon tarpeessa. Koulutuspsykoterapialla voi kiteyttäen todeta…