102014Jun

Lehdistötiedote: Suomen ensimmäinen psykoterapian maisterin tutkinto

Lehdistötiedote 10.06.2014 – Julkaisija: Helsingin Psykoterapiainstituutti


Uutta lääkettä uhkaavaan terapeuttipulaan:
Suomen ensimmäinen psykoterapian maisterin tutkinto

Länsi-Englannin yliopisto (UWE Bristol, University of the West of England) ja suomalainen Helsingin Psykoterapiainstituutti aloittavat uuden, suomenkielisen psykoterapian maisterin tutkinto-ohjelman. Tämä eroaa kaikesta aiemmasta psykoterapeuttikoulutuksesta, jota on voinut suorittaa vain täydennyskoulutuksena. Tutkintotodistus oikeuttaa hakemaan Valviralta käyttöoikeuden suojattuun psykoterapeutin ammattinimikkeeseen.

Koulutuksesta vastaa Länsi-Englannin yliopiston terveys- ja sosiaalitieteiden laitoksen psykologian oppiaine. Se on kansainvälinen kumppanuusyliopisto, jolla on entuudestaan psykoterapian maisterin ja tohtorin tutkinto-ohjelmia. Länsi-Englannin yliopiston vahvuutena on psykologisen koulutuksen laadunvarmennuksen osaaminen.

Suomessa tämän ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteriohjelman toteuttaa Helsingin Psykoterapiainstituutti, joka on tunnettu ratkaisukeskeisyyden kehittäjäyhteisö. Psykoterapiainstituutin vahvuuksia ovat modernin aikuispedagogiikan osaaminen ja vankka kokemus ratkaisukeskeisyyden kouluttajana.

  – Tämä on Suomen ensimmäinen psykoterapian maisteriohjelma ja ratkaisukeskeisen terapian alalla maailman ainoa, kertoo Psykoterapiainstituutin koulutusjohtaja John Pihlaja. Hän uskoo, että tällainen yliopistollinen tutkinto-ohjelma tuottaa kipeästi kaivattuja osaajia ja vaikuttaa toivottavasti myös haasteellisessa tilanteessa olevan mielenterveyspalvelujärjestelmän kehittymiseen.

Pihlaja myöntää, että psyykenlääkkeet lievittävät oireita tilapäisesti mutta kestävän avun saa terapiassa.
– Vastaus on ilmeinen, jos hoidettavalta kysytään haluatko parantua mieluummin pitkässä vai lyhyessä terapiassa.  Jos lyhytterapiaa vain olisi saatavilla…

Lisätietoja: Koulutusjohtaja, sosiaalipsykologi VTM John Pihlaja, 040 567 8000, john.pihlaja@hpi.fi

______________________________________________________________________________


UWE Bristol (University of the West of England) www.uwe.ac.uk

 • vanhimmat juuret ulottuvat vuoteen 1595
 • 30.000 opiskelijaa ja 1400 lehtoria ja luennoitsijaa
 • auditoitu QAA-laatujärjestelmä (Quality Assurance Agency for Higher Education)
 •  Helsingin Psykoterapiainstituutin kumppaniyliopisto vuodesta 2013

Helsingin Psykoterapiainstituutti www.terapeutiksi.fi

 • perustettu v. 2006
 • alkamassa psykoterapeuteille jo 20. koulutusryhmä
 • kouluttanut yli 1000 ratkaisukeskeistä psykoterapeuttia ja työnohjaajaa
 • tarjoaa psykoterapian yliopistotutkinnon ainoana Suomessa

 Mitä on ratkaisukeskeisyys?

Ratkaisukeskeinen terapia (brief therapy, solution focused therapy) on Suomessa vakiintunut ja Valviran tunnustama psykoterapiamuoto, josta on yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisösovelluksia. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on myös ainoa virallisen aseman saanut lyhytterapia Suomessa. Tutkimusten mukaan lyhytterapian tulosten pysyvyys on erinomainen.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä sovelletaan laajasti myös:

 • erityiskasvatuksessa
 • työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä
 • työnohjauksessa sekä
 • johtamisessa.

Helsingin Psykoterapiainstituutin koulutuksessa osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja filosofiaan sekä konkreettisiin käytännön työvälineisiin. Selkeät menetelmät ja koulutuksen yhteistoiminnallinen prosessi antavat osallistujille vankat valmiudet tuloshakuiseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Tärkeimmät taustateoriat ovat sosiaalinen konstruktionismi ja systeemiteoria sekä motivaatio- ja vuorovaikutusteoriat.