312014Jul

HPI siirtää työterveyspalvelut kotimaiselle Diacorille

omena_pieniHPI on vuotuisessa yhteiskuntavastuun arvioinnissaan päättänyt vaihtaa työterveyshuoltonsa Diacoriin, jonka maksamat verot ja tuotot jäävät Suomeen edistämään kaikkien hyvinvointia.

Diacor on kokonaan Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, jonka osingoilla on rahoitettu muun muassa lastensuojelua, kidutettujen kuntoutuskeskusta, huumehoitoa, Pro-tukipistettä ja nuorten Vamos-projektia. Vuonna  2011 tuloksesta maksettiin osinkoa omistajalle yli 3,5 miljoonaa euroa. Diacor julkaisee yritysvastuuraporttia terveyspalvelualan ainoana toimijana Suomessa. (Taloudenvuosi.fi/2013)

HPI tahtoo omilla valinnoillaan tukea yhteiskuntavastuun toteutumista HPI:ssä ja kannustaa kumppanuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia suomalaisia.