Henkilökuva: Kari Muhonen

 

Psykoterapeutti VET, psykoterapiakouluttaja, KM, sosiaalityöntekijä, opettaja

Kari Muhonen ehti tehdä pitkän uran Saimaan ammattikorkeakoulussa lehtorina ennen liittymistään HPI:n asiantuntijoiden joukkoon. Nykyään amk:n sosionomit tapaavat Karia silloin tällöin tuntiopettajan roolissa. HPI:ssä ratkaisukeskeisyyden eteenpäin vieminen ja sen hyvän sanoman levittäminen kiinnostavat häntä.

 

Erityisosaaminen lasten ja nuorten mielenterveystyössä

Karin ominta alaa on pitkään tehty työ lasten ja nuorten parissa. Lähellä sydäntä ovat erityisesti lasten ja nuorten mielenterveystyö, heidän ja perheiden jaksaminen sekä mielenterveyskuntoutus. Lastensuojelun erityiskysymykset ovat tulleet tutuksi Karin tekemän sosiaalityön kautta. Näiden teemojen kanssa hän on työskennellyt koko elämänsä, erityisesti työskennellessään pitkään Mielenterveyden keskusliiton kautta. Nuorisososiaalityö oli hänen erityisalanaan myös ammatillisessa lisensiaattikoulutuksessa.

 

Ratkaisukeskeisyys ei määrää eikä pakota

Tänä päivänä puhutaan paljon ehkäisevän työn merkityksestä, kun aiheena on lasten ja nuorten hyvinvointi. Karin mielestä työpanoksia keskittämällä voidaan välttää korjaavaa työtä.
- Kun keskitetään työpanoksia niille juurille, mistä syrjäytymiskehitys ja huonovointisuus voi lähteä liikkeelle, voidaan saada paljon aikaan. Jotain hyvääkin on kuitenkin saatu aikaan.
-Ilolla on tullut katsottua, että esimerkiksi viranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden välisessä työskentelyssä. Esimerkiksi etsivästä nuorisotyöstä on tullut uusia oppaita ja on perustettu uudenlaisia työpareja lasten ja nuorten sekä perheiden väliseen työskentelyyn.
Ratkaisukeskeisyys voi tuoda näkökulmia siihen mihin kannattaa kiinnittää huomiota ehkäisevässä työssä.
- Ratkaisukeskeisyys on työtapa, joka vastuuttaa ihmisiä omaan toimintaan. Ratkaisukeskeisyydessä me tehdään se kunnioittavalla tavalla, me ei määrätä, pakoteta ja velvoiteta. Ihmiset tietää niin paljon enemmän omasta hyvinvoinnistaan kuin yksikään työntekijä. Avaimet on asiakkaalla itsellään.

 

Psykoterapiako salatiedettä?

Psykoterapiakoulutus on mahdollisuus opetella ja harjoitella psykososiaalisia taitoja, joita voi hyödyntää asiakastyössä.
Usein salatieteenä pidetty psykoterapia ei ole Karin mielestä mystinen alue.
- Meidän toiminta on läpinäkyvää. Se on esimerkiksi tapa tehdä valintoja puheessa. Menetelmäosaaminen on hyvä olla hanskassa. Ratkaisukeskeisen terapeutin tärkein väline on kyky luoda suhteita ihmisten välillä.

 

HPI:ssä nauretaan paljon

Karin mielest√§ HPI on ‚ÄĚvallan mainio yhteis√∂.‚ÄĚ Tiimiss√§ ty√∂skennelless√§ jokaisella on oma erityisosaaminen ja tapa toimia. Siit√§ syntyy syv√§ kunnioitus toisia kohtaan.
- Me myös nauretaan aika paljon ja ollaan hyväntuulisia, vaikka tehdään pitkiä päiviä, hän huomauttaa.
- Työyhteisöllä on äärettömän suuri merkitys. Täällä on yhdessä jakamisen ilmapiiri, ei tarvitse salailla. Hyvä tiimi, hyvä yhteistyö, hyvä henki, Kari tiivistää ja virnistää: Kilpailuhenkeä on vain toisten kehumisessa.

 

Riittää kun tekee parhaansa

Kari hakee motivaationsa luonnosta. Kaupungissa tehdyn ihmisläheisen työn vastapainoksi hän tekee vapaa-ajallaan täysin päinvastaisia asioita. Maalla asuvana aikaa kuluu paljon metsätöissä ja polttopuiden tekeminen on myös kivaa puuhaa. Karille on tärkeää omata tunne siitä, että elää sellaista elämää kuin itse haluaa sen olevan. Karilla on myös ruskea vyö karatessa.
- Karate on laji, jossa ei voi sanoa koskaan olevansa valmis. On motivoivaa myös löytää itsestään aina kehittämisen kohteita ja kasvamisen paikkoja.
Karatessa ja ratkaisukeskeisyydessä on paljon samaa. Molemmissa harjoitellaan paljon perusmenetelmiä ennen kuin tulee hetki, jolloin näytetään mitä osataan. Karatessa se on esim. vyökoe ja terapiatyössä se voi olla ensimmäisen asiakkaan tapaaminen.
- Riittää, kun opitaan jotkut asiat hyvin. Niiden avulla voi soveltaa monessa.
Kari on itse lopettanut vyöarvojen mukaisen harjoittelun. Hänelle riittää, että hän voittaa joka kerta itsensä kun menee salille.
- Silloin kun ihminen on tasapainossa itsensä kanssa hänellä on hyvät edellytykset niin karatessa kuin terapiassa, Kari summaa.

 

Karin omat sivut: www.ratkori.fi

kari_weblarge