Opiskelijoiden taustakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutuksen pätevyys 

Oppimistavoitteet

Koulutustyönohjaus ja koulutuspsykoterapia
‚Äst tiedekunnan opetuksen laadusta vastaavan varadekaani Gerry Ricen kuvaus

Opiskelijoiden puheenvuoroja

Opiskelijapalautteita