Opiskelijoiden taustakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutuksen pätevyys 

Oppimistavoitteet

Koulutustyönohjaus ja koulutuspsykoterapia
–  tiedekunnan opetuksen laadusta vastaavan varadekaani Gerry Ricen kuvaus

Opiskelijoiden puheenvuoroja

Opiskelijapalautteita