Valmistuneilta maisteriopiskelijoilta kerättyä palautetta

Yhteenveto: Kiitosta sai erityisesti koulutuksessa tapahtuva yksilöohjaus ja henkilökohtainen opettajan tuki myös etänä Skypen, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Opiskelijat saivat vertaistukea ja motivaatiota myös vahvasta opiskeluryhmästä. Käytössä ollut oppimisympäristö Moodle sekä selkeät rakenteet ohjelmassa koettiin opiskelua helpottaviksi tekijöiksi.

Koulutusohjelmassa tehty työ on kehittänyt opiskelijoiden kirjoittamisen taitoja sekä käytännön ja teorian yhdistämistä. Kaikissa kohdissa tuli esille erityisesti kiitollisuus Kaikissa kohdissa tuli esille erityinen tyytyväisyys ryhmämuotoiseen tieteellisen kirjoittamisen opetukseen  ja tutkimukseen perehdyttämiseen.

Tutkimuksen mahdollisuudet ja oman osaamisen syventäminen olivat opiskelijoille tärkeitä asioita koulutuksen aikana. Koulutusohjelman antia tahdottiin tulevaisuudessa hyödyntää esim. väitöskirjan tekemisenä, tieteellisinä julkaisuina sekä kouluttajan roolissa ja asiantuntijana toimimisessa. Moni koki koulutusohjelman myös kehittävän omaa terapeutin työtä. Myös opiskeluprosessin aikana tapahtunut oma henkinen kasvu ja kehittyminen otettiin palautteissa huomioon myönteisenä asiana.

 

Mikä sinun kohdallasi toimi opiskelun järjestelyissä ja tukimahdollisuuksissa?

 • Ryhmäseminaaripäivien anti / ryhmänpeilaava työote fantastinen. Yksilöohjaus.
 • Ryhmän loistava tuki, Maaret Wagerin opetus.
 • Henkilökohtainen opettajan tuki sähköpostin / puhelimen kautta. Hyvä struktuuri.
 • Joustavaa, mutta silti toimivaa ja osallistavaa.
 • Erityisen hyvin sain yksilöohjausta, se mahdollisti hyvin etenemisen turvallisesti – sitä voisi enemmän vielä markkinoida (skype, henkilökohtaiset tapaamiset, puhelinkeskustelut.) Vertaistuki.
 • Paritapaamiset.
 • Aikataulutus, ryhmätapaamiset. HPI tarjosi kyllä runsaasti tukimahdollisuuksia.
 • Itsenäisyys, omasta kiinnipitämisen mahdollisuus.
 • Ryhmän tuki sekä oma motivaatio.
 • Sain Moodlen tehtävien kautta hyvän alun työlleni. Ne ryhdistivät työotettani.
 • Henkilökohtainen ohjaus, gradun teossa puhelin ja sähköpostiohjaus / dialogi - 10 pistettä!
 • Opintojen alussa: vahva aloitus ja ryhmän tuki, "suoraan asiaan". Hyvä rakenne. Kirjallisuusverstas.
 • Alusta asti annettu selkeä ja tiukka rakenne.

 

Millä tavalla tässä ohjelmassa tekemäsi työ on sinua kehittänyt?

 • Olen oppinut tutkimuksen tekemistä, tieteellistä kirjoittamista sekä kurinalaista aikataulutusta.
 • Jäsentänyt ja syventänyt tietoutta viiden vuoden tutkimusmatkastani ja tutkimusmatka jatkuu (Suuri kiitos -> inspiroituminen tutkivaan työotteeseen hyvä)
 • Lähdetiedostojen etsiminen eri paikoista, kirjoittamiseen paneutuminen.
 • Olen oppinut tutkimuksen tekemistä, tieteellistä kirjoittamista sekä kurinalaista aikataulutusta.
 • Sain paneutua yhteen osa-alueeseen ja perustelemaan kantaani.
 • Ymmärrän mitä määrällinen tutkimus on, miten sitä voi tehdä ja usko omaan osaamiseen.
 • Peilasin oppimaani koko ajan yksilöterapiassa. Käytäntö ja tutkimus olivat jatkuvassa dialogissa. Tietysti etenkin asiakassuhde.
 • Vaikka olin loppukiriopiskelija, työ on hyödyttänyt omaa työyhteisöäni ja esimiestäni huikeasti. Jatkuu edelleen.
 • Pääsin syvälle asiaan, joka kiinnosti ja kiinnostaa.
 • Vuosi on melko lyhyt, mutta hyvät perustaidot olen saanut – jos olisi enemmän aikaa niin tutkimusmateriaalia on paljon, kiinnostavia aiheita paljon.
 • Olen kehittynyt erityisesti kirjoittajana. Maaret sai tieteellisen kirjoittamisen eläväksi, osaan sitä nyt jonkin verran, opin lisää ja ennen kaikkea nautin nykyään todella paljon tieteellisestä kirjoittamisesta.
 • Oppinut kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen eron ja perehtyneisyys oman työn asiaan.
 • Yllättäen opin vielä lisää itsestäni. Kehityin ymmärtämään aikaisempaa paremmin kielen, sanojen merkityksiä. SFBT:sta lisää tietoa. Uskon nyt jatkossa osaavani aikatauluttaa asioita, töitä paremmin.
 • Vienyt omaa ajattelua ja omaa terapeuttityötä uudelle tasolle.


  Miten suoritettu ratkaisukeskeinen maisteriohjelma voi parhaimmillaan näkyä sinun tulevaisuudessasi?

 • Näkyy jo nyt: Omassa työssä, organisaatiokonsultti /työnohjaaja- ja terapiatyössä.
 • Kouluttajana.
 • Kirjoittamisena, työyhteisönkehittämisenä, psykoterapeuttina toimimisessa, mahdollisessa koulutuksessa.
 • Kouluttajana, olen entistä kiinnostuneempi ratkaisukeskeisyydestä.
 • Oman arvon nosto, asiantuntijuus!
 • Kirjoittamisena, työyhteisönkehittämisenä, psykoterapeuttina toimimisessa, mahdollisessa koulutuksessa.
 • Haluan ohjata työntekijöitäni ratkaisukeskeisyyteen.
 • Saa nähdä!
 • Ratkaisukeskeisyys näkyy kaikessa.
 • Toivottavasti se näkyy asiantuntijuudessa esimerkiksi kouluttajana.
 • Ehkä jatko-opintoja ...vielä. Kielenkäyttöni on muuttunut - merkitykset/ muuttuneet näkökulmat.
 • Väitöskirjana tai artikkelina... Keskeneräisyys kouluttaa viemään ajatuksia eteenpäin.
 • Voin tehdä työtäni tiedostavammin ja kasvaa paremmaksi psykoterapeutiksi. Toivottavasti antaa ammattitaidostani hyvän kuvan. Vahvistaa psykoterapeutin identiteettiäni.
 • Aika näyttää miten hyödynnän sitä.