Miksi HPI aloitti yhteistyön juuri ulkomaisen yliopiston kanssa?

HPI seurasi asetuksen muutoksen valmistelua vuonna 2010 ja osallistui siihen myös omilla lausunnoillaan. Kesällä 2010 alkoi harkinta siitä, millainen korkeakouluyhteistyö parhaiten turvaisi opiskelijoiden oikeudet ja yhteisöllemme ominaisen jatkuvan kehittämisen kulttuurin jatkon. Silloin suunniteltiin ensijaisesti yhteistyötä suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa, joihin oli ennestään hyvät yhteydet.

Joulukuussa 2010 julki tullut asetuksen teksti sulki kaikkien yllätykseksi ammattikorkeakoulut pois kuviosta, mutta  avasi koko Euroopan yliopistollisen osaamisen suomalaisen psykoterapian käyttöön ja osoitti mahdolliseksi etsiä asetuksen määrittämällä tavalla pätevää yliopistokumppania myös laajemmin EU-alueelta.

Yliopistoyhteistyön oikeudellinen puoli varmistettiin lakimiehillä 2011 ja vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kautta saatiin lisäksi Valviran vahvistus, että asetus ei tee eroa suomalaisen ja ulkomaisen koulutuksen välillä. Perustuslakiin ja tähän Valviran meille kirjallisesti antamaan ilmoitukseen luottaen jatkoimme laajennettua yhteistyömahdollisuuksien selvittelyä.

Kartoituksen myötä tuli nopeasti selväksi, että ulkomaisella yhteistyöllä oli enemmän potentiaalia kuin mitä oli tarjolla Suomessa. Britanniaan suuntautumisen strategisen päätöksen suurimpana syynä oli kehittyneemmän pedagogisen kulttuurin merkitys opetustoiminnan kehittämisen kannalta.

Valinnan lopulta ratkaisi UWE Bristolin tarjoamat ylivertaiset kehittämisen edellytykset. Ainutkertaista oli myös opiskelijan mahdollisuus jatkaa psykoterapian maisterin tutkintoon, jollaista suomalaiset yliopistot eivät pysty tarjoamaan. 

Merkittävää oli myös, että suomalaisten yliopistojen kilpailutusten rakenne ei huomioi koulutusohjelman kehittämisen ja laatutyön kustannuksia. Henkilökunnan kouluttaminen ja muu laatutyö olisi käytännössä miltei loppunut.

Miksi yhteistyökumppaniksi valikoitui juuri UWE Bristol?

РVaihtoehtoja pohdittiin laajalti. Akateemisesti kiinnostavia yliopistoja olisi ollut koulutusjohtajan kotiseuduilla Toronton alueella, missä olisi ollut ammatillisia kontaktejakin, mutta matkat todettiin liian pitkiksi. Euroopan puolella opiskelijoiden oikeusturva todettiin parhaimmaksi EU-ETA -alueella.

РEU:n sisällä suunnan ratkaisi englantilaisen korkeakoulujärjestelmän hyväksi pitkä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, vahvat laadunvarmennuksen perinteet sekä sikäläisen järjestelmän tarjoamat ylivertaiset kehittämisen edellytykset.

РErityisen tärkeänä pidettiin käytössä olleet suuntauksesta riippumattomat psykoterapeuttikoulutuksen laatumääritelmät:
Subject benchmark statement: Counselling and psychotherapy (Masters).

РUWE:n laaja kumppanuusverkosto tarjosi pidemmällä tähtäimellä myös kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

РUWE Bristolin osalta ratkaisevaa oli kuitenkin opetushenkilökunnan aikaisempi kokemus ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen järjestämisessä ja palkittu toiminnallisuuden huomioiva moderni aikuispedagogiikka. Kehittämisen synergia oli ensi hetkistä innostavaa.

РSuomalaiset yliopistot tarjoavat psykoterapeuttikoulutusta pelkkänä täydennyskoulutuksena. UWE-yhteistyössä asetuksenmukaisesti toteutettu koulutus on suomalaisen lainsäädännön mukainen ja UWE:n tutkinnonanto-oikeuksien nojalla lisäksi englantilainen yliopistotutkinto Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, mikä tuo merkittaävästi lisäarvoa opiskelijalle.

РLisäarvoa koulutukselle toi myös mahdollisuus jatkaa opintoja englantilaisen järjestelmän mukaiseen psykoterapian maisterin tutkintoon saakka MSc Solution Focused Therapy.

Miten yhteistyö UWE Bristolin kanssa alkoi?

РHPI:n talouden, henkilökunnan ja Valviran siihen asti hyväksymien koulutusohjelmien arvioiminen 2012.

РYliopiston edustajien Suomessa suorittamat henkilökunnan ja opiskelijoiden haastattelut pääosin 2013 alkuvuodesta.

РValviran hyväksymän koulutusohjelman muokkaaminen yliopistolliseksi tutkinto-ohjelmaksi.

РSisältöjen, rakenteiden ja oppimistavoitteiden tarkastaminen tiedekunnan lautakunnassa jo ennen koulutusten alkamista (Curriculum Approval Panel) keväällä 2013.

РYhteistyöoppilaitokseksi hyväksyminen syyskuussa 2013.

РEnsimmäinen uuden asetuksen mukainen koulutusryhmä käynnistyi marraskuussa 2013.