RATKAISUKESKEISEN PSYKOTERAPIAN MAISTERIOHJELMA

Helsingin Psykoterapiainstituutissa toteutetaan ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteriohjelma Dissertation in Solution Focused Therapy lukuvuonna 2019-2020. Koulutus on suunnattu HPI:n ratkaisukeskeisestä Post Graduate Diploma-psykoterapeuttikoulutuksesta valmistuneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös vastaavat opinnot muualla suorittaneita tai HPI:sta aikaisemmin valmistuneita psykoterapeutteja erillisellä yliopiston hyväksymis- ja täydennysmenettelyllä, myös AMK-pohjakoulutuksella.

Toteutamme koulutuksen yhteistyössä englantilaisen yliopistokumppanimme UWE Bristolin kanssa. Koulutus on suomenkielinen ja lähipetuspäivät pidetään Helsingissä. Tutkinto koostuu jo suoritetuista psykoterapeuttiopinnoista (syventävät opinnot) ja vuoden kestävästä graduseminaarista (menetelmäopinnot ja opinnäytetyö). Tutkintonimike on Master of Science, Solution Focused Therapy (MSc).

Maisteriohjelmaan sisältyy itsenäistä työskentelyä ja 11 lähipäivää. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella.

 

Maisteriopinnot vahvistavat ammatillista asiantuntijuutta

Maisteriopinnot vahvistavat teoreettista ymmärrystä oman tutkimusaiheen ympärillä. Opinnot syventävät osaamistasi ja teoreettisen tiedon yhdistämistä käytännön kliiniseen työhön. Opintojen aikana tutustutaan ajankohtaiseen psykoterapiatutkimukseen ja kirjallisuuteen sekä tutkimusmenetelmiin ja tuotetaan kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö. Prosessi vahvistaa tieteellisen kirjoittamisen ja perustelun taitoja sekä opettaa hyödyntämään erilaisia tietolähteitä ja kriittistä ajattelua.

Ylempi korkeakoulututkinto tuo uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen asiantuntijatehtävissä. Maisteriopinnoista voi hakea myös UWE Bristoliin tohtorikoulutettavaksi. Koulutuspolku on ainutlaatuinen ratkaisukeskeisen psykoterapian alalla.

UWE Bristolissa on useita psykoterapian Msc ohjelmia ja tohtorin tutkintoja. Suomessa toteutettavasta ratkaisukeskeisestä maisterikohjelmasta vastaa UWE Bristolin terveys- ja sosiaalitieteiden laitoksen psykologian oppiaine. Maisteriryhmän vetäjänä toimivat Kari Muhonen ja John Pihlaja.

Opintojen hinta määräytyy maksutavan mukaan. Maksun voi suorittaa kertamaksuna 4600 €, lukukausimaksuna 2 x 2400 € tai kuukausimaksuna 10 x 500 €.

Lisätietoja maisteriohjelmasta toimistosta info@hpi.fi tai John Pihlajalta 040 567 8000.

Lue valmistuneiden maistereiden palautteita täältä.

Kuvassa vasemmalla vastuuprofessorimme Tony Ward (Associate Professor of Health and Councelling Psychology) UWE Bristolista, oikealla toimitusjohtaja John Pihlaja. (toukokuu 2017).