Työyhteisösovittelija Väisäsen vinkit työelämän kehittäjille

Mitä pitkää ja vaikuttavaa uraa tehnyt Harri Väisänen on oppinut ratkoessaan konflikteja eri organisaatioissa? Väisänen jakaa videolla kolme tärkeää käytäntöä, joilla voidaan kääntää hankalat tilanteet organisaation muutososaamisen kasvualustaksi.

Kouluttautumalla kohti muutososaamista

Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla. Jatkuva epävarmuus, uudistuvat toimintatavat ja tiimien monimuotoisuus lisäävät tarvetta ratkaisukeskeiselle osaamiselle. Luova ongelmanratkaisutaito on keskeisessä roolissa siinä, miten mahdollistamme motivaation, hyvinvoinnin tunteen sekä terveen, kestävän kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen.

HPI tarjoaa kehittymisen ja kasvun mahdollisuuksia niin työntekijöille itselleen kuin koko yritykselle. Ratkaisukeskeiset koulutusohjelmamme antavat opiskelijoille vaikuttavia työkaluja ja lähestymistapoja, joiden ympärille he voivat rakentaa uutta minuutta ja osaamisidentiteettiä. Käytännössä tämä tarkoittaa omien tietojen, taitojen ja osaamisen voimaantumista työelämän vaihteleviin tarpeisiin. 

 Ratkaisukeskeiset koulutuksemme muutoksen tukena

Ratkaisukeskeisenä motivaation rakentajana ja muutoksen osaajana sinulla on laaja-alaiset valmiudet mm. mielenterveyden tukemiseen, työelämän laadun kehittämiseen, muutosjohtamiseen, yksilöiden ja organisaatioiden kriisityöhön ja työyhteisösovitteluun. Tule inspiroitumaan ja päivitä osaamisesi!

 

Työnohjaaja

Koulutus antaa vahvan ratkaisukeskeisen menetelmällisen osaamisperustan modernissa työelämässä. Suomen työnohjaajat ry:n suosituksen mukainen ohjelma. Voit toimia työnohjaajana omassa työssä, oman työn ohessa tai yrittäjänä.

Työyhteisösovittelija
Työyhteisösovittelu on aina oppimisprosessi, joka kasvattaa organisaation sosiaalista pääomaa. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia organisaation sisäisenä tai ulkoisena sovittelijana henkilöstöjohdon tueksi.
 
 
Lyhytterapeutti

Henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen soveltuva taitopainotteinen ohjelma. Koulutus soveltuu hoitotyön ammattilaisille, valmentajille, HR-edustajille, esimiehille, johdolle ja sinulle, joka haluat vahvistaa psykologista ja sosiaalista pääomaa.

Nepsy-valmentaja
Koulutuksessa opittuja taitoja voi hyödyntää asiakastyössä, jossa ammattilaiset kohtaavat asiakkaita, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia tai muita neuropyskologisia haasteita. Opintojen aikana opetellaan suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia käytäntöjä asiakkaan elämänhallinnan tueksi.
 

Neuvoja ja apua urakehitykseen saat myös ottamalla yhteyttä koulutusneuvojaamme

Ota haltuun ratkaisukeskeiset vaikuttamisen taidot.

Kokeneet kouluttajat ja elävä moderni aikuispedagogiikka takaavat onnistumisesi.

 

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet

 

Tuore Kelan tiedote kiinnittää huomiota ajankohtaiseen ongelmaan:

Mielenterveyden häiriöt ovat nyt yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle kaikissa ikäryhmissä, kertoo Kela. Erityisesti ahdistushäiriöihin perustuvat sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi 16–34-vuotiaiden ja 35–49-vuotiaiden naisten keskuudessa. Kelan tutkijat arvioivat, että mielenterveyden häiriöiden taustalla on monenlaisia syitä, kuten pitkittyneet hoitojonot, työelämän rakennemuutos ja nuorten aikuisten kasvavat suorituspaineet.

 

Työkyvyn edistäminen työpaikalla

Ratkaisukeskeinen työote asiakastyössä vahvistaa ihmisten osallisuutta ja oikeutta hyvään elämään ja työelämään. Myönteinen ja käytännönläheinen terapeuttinen lähestymistapa on jo pitkään nähty vaikuttavaksi työskentelytavaksi sosiaali- ja terveysalalla. Viime vuosina se on kasvattanut suosiotaan myös muilla ajatustyöpaikoilla. 

Miksi ratkaisukeskeiset työyhteisökoulutukset ovat noussut suosituksi täydennyskoulutukseksi?

  • Kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • Lisää luovuutta ja näkökulmia ongelmanratkonnassa
  • Käytännönläheinen ja tuloksiltaan vaikuttava 
  • Voimaannuttava vaikutus henkilöstöön, asiakkaisiin ja koulutetulle itselleen
  • Vähentää sairauspoissaoloja ja kustannuksia
  • Saavutetut taidot ovat siirrettävissä alasta riippumatta kaikkiin työtehtäviin.
Kaikki oikeudet pidätetään © Helsingin Psykoterapiainstituutti
 
Olemme suomalainen perheyritys, joka on kouluttanut yli 2500 eri alan osaajaa ratkaisukeskeiseen työotteeseen vuodesta 2006 lähtien. Meille on tärkeää, että jokainen meiltä valmistunut osaa tehdä vaikuttavaa työtä omalla alallaan sekä hallitsee erinomaiset taidot itsensä johtamiseen ja muiden kehittämiseen.
 
Create a