Lehdistötiedote 12.2.2018

Oikaisuja MOT-ohjelmaan

Maanantai-illan MOT-ohjelmassa käsiteltiin Helsingin Psykoterapiainstituutin yhdessä UWE Bristolin kanssa toteuttamaa psykoterapeuttikoulutusta. Ohjelmassa esitettiin koulutukseemme liittyen perättömiä väitteitä, jotka haluamme oikaista. Väitteet johtunevat muun muassa siitä, että ohjelmassa esiintyneiden koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden tiedot koulutuksen sisällöistä ovat olleet puutteellisia.

Ohjelmassa myös spekuloitiin ajatuksella, että HPI olisi väärentänyt koulutustodistuksen tuntimääriä. Näin ei ole tapahtunut. Koulutussuunnitelman, kouluttajien raportoinnin ja jälkeenpäin toteutetun opiskelija-auditoinnin mukaan toteutuneet tunnit vastaavat suunnitelmaa ja ovat yhteneväisiä sen kanssa, mitä myös Valviraan on ilmoitettu.

Englantilainen yliopisto yhteistyökumppanina

MOT:n v√§itteen mukaan Brittiyliopisto ja suomalaisyritys kouluttavat psykoterapeutteja Suomessa kevyemmill√§ opinnoilla kuin suomalaiset yliopistot. Koulutusten toteutuksissa on jonkin verran eroavaisuuksia my√∂s suomalaisten yliopistojen kesken ja yliopistoilla on mahdollisuus rakentaa omanlaisensa opinnot lain vaatimukset ja oppimistavoitteet huomioiden. Koulutusten opintopistem√§√§r√§t vaihtelevat It√§-Suomen yliopiston 60 opintopisteen ja Oulun yliopiston 70 opintopisteen v√§lill√§. HPI:n koulutuksessa on 67,5 opintopistett√§. Asiakasty√∂n harjoittelun, koulutusty√∂nohjauksen, koulutuspsykoterapian ja teorian toteutustavat ja m√§√§r√§t vaihtelevat jonkin verran yliopistojen v√§lill√§. Opetuksen j√§rjest√§j√§n√§ yliopistoilla on vastuu kokonaisuuden sis√§ll√∂ist√§. 

On myös hyvä muistaa, että psykoterapeuttikoulutus on maksullista myös suomalaisten yliopistojen järjestämissä koulutuksissa. Koulutusten hintahaarukka on n. 16.000-44.000 euroa.

Valviralta on odotettu ennakoitavaa hyv√§n hallintotavan mukaista toimintaa  

MOT:ssa Valviran johtaja Jussi Holmalahti kertoi viranomaisen olevan väsynyt asian ratkaisemiseen. John Pihlaja puolestaan on harmissaan siitä, että ennalta huolellisesti varmistetut käytännöt muuttuivat yllättäen Valviran yksipuolisella ilmoituksella. Viranomaisen ennakoimattomuus on vaikeuttanut koulutuksen järjestämistä monin tavoin, jonka vuoksi opiskelijat ovat joutuneet kärsimään tilanteesta kohtuuttomasti, Pihlaja sanoo ja muistuttaa, että viranomaisen tehtävä on kaikesta huolimatta käsitellä asioita lain mukaisesti. Koulutuksen järjestäminen on vastuullista, suunnitelmallista toimintaa, eikä sitä voi perustaa alati muuttuvalle ohjeistukselle.

Valvira on viranomaiselle poikkeuksellisella tavalla ryhtynyt hakemaan legitimiteettiä asialleen julkisuudesta, vaikka päätös on keskeneräinen vielä heidän omassa käsittelyssään. Lisäksi se on pyytänyt poliisilta apua koulutuksen kelpoisuuden selvittämisessä, vaikka olemme toimittaneet Valviralle kaikki pyydetyt tiedot.

Olemme myös pyytäneet tapaamista Valviran kanssa asioiden selvittämiseksi, mutta emme ole saaneet yhteydenottoihimme vastausta.

Markkinointi on ollut viranomaisohjeet huomioivaa

Kilpailu- kuluttajaviraston ylijohtaja Antti Neimala totesi pyytäneensä poliisia tutkimaan onko HPI:n markkinoinnissa syyllistytty markkinointirikokseen. Tämän hän oli tehnyt Valviran pyynnöstä. HPI:n markkinointi on perustunut tiukasti Valviran antamiin tietoihin. Valviran ohje on ollut, että koulutus voidaan hyväksyä vain jälkikäteen ja kaikki hakijat tarkastellaan yksilökohtaisesti. Näin on myös nettisivuilla ilmoitettu sekä kirjallisesti tiedoksi annettu opiskelijoille koulutukseen hakemisen yhteydessä.

Kun Valviralta tuli syyskuussa 2017 tieto/epäily, että koulutusta ei pidetä riittävänä, HPI keskeytti uusien psykoterapeuttikoulutusten markkinoinnin. Sen jälkeen HPI ei ole ottanut vastaan uusia opiskelijoita. Näin ollen mitään markkinointirikosta ei ole voinut tapahtua.

Kouluttajien ja opiskelijoiden taustat

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että HPI:n koulutuksiin pääsee kuka tahansa, joka on valmis maksamaan koulutuksestaan ja on esitetty kysymyksiä siitä, minkälainen pätevyys kouluttajilla on. HPI:n järjestämässä koulutuksessa kaikilta vastuukouluttajilta on edellytetty VET-pätevyyttä, eli he ovat vaativan erityistason psykoterapeutteja. Koulutuksessa on myös vierailevina kouluttajina kansainvälisiä ja suomalaisia asiantuntijoita.

Kaikilla HPI:n koulutukseen hyväksytyillä opiskelijoilla on lain edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön ottaminen edellyttää vähintään kahden vuoden työkokemusta mielenterveyspalvelusta tai sitä vastaavasta työstä. HPI:n opiskelijoilta edellytetään työkokemuksen täyttymistä joko kokonaan ennen opintojen aloittamista tai täydennettynä ennen opintojen päättymistä ja ammattinimikkeen hakua.

Mistä on kysymys?

Tilanne johtuu väärinkäsityksestä siitä, miten koulutukseen kuuluvat ns. oma terapia ja työnohjaus on järjestetty. Ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä koulutuspsykoterapia on järjestetty psykoterapeuttiopiskelijan omaa aktiivista oppimista tietoisesti vaalien. Tämä on normaalia ratkaisukeskeiselle psykoterapiakoulutukselle, eikä suinkaan tarkoita ohjauksen puutteellisuutta. Kun väärinkäsitys on syntynyt, sitä on vaikea korjata. Prosessi on opiskelijoiden kannalta sietämättömän hidas, mikä on ymmärrettävästi aiheuttanut pettymystä, pääkouluttaja, psykoterapeutti (VET) Arja Pihlaja pahoittelee. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta HPI kouluttaa kaikki koulutuksessa olevat opiskelijat valmiiksi.

Mikäli Valvira ei aio oikaista tekemiään virheitä hyväksymällä sisällä olevia HPI:n opiskelijoiden hakemuksia, opiskelijoiden kannalta parasta olisi nopea asian käsittely ja pääsy hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja toimitusjohtaja John Pihlaja 040 567 8000.