Tilaamalla uutiskirjeemme saat tiedon seuraavan koulutuksen aloitusajankohdasta

Toimi oman työyhteisösi sovittelijana tai tarjoa palveluja ulkopuolisille työyhteisöille! Helsingin Psykoterapiainstituutista on valmistunut jo yli 200 ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntijaa.

Sovittelutoiminnan avulla voidaan poistaa stressin ja kuormituksen aiheuttajia, parantaa työympäristöä sekä oppia selviytymään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Sovittelutaidon elementit ovat myös avain menestykselliseen henkilöstö- ja tiimijohtamiseen.

Sisältö

Ratkaisukeskeisyys sovittelijan työkaluna

 • Ratkaisukeskeiset perusmenetelmät
 • Perusmenetelmät teoriassa, yhteistoiminnallinen ja osallistava työskentely ja harjoittelu lähipäivissä; yksilötyöskentely, parityö ja ryhmätyöskentely
 • Omakohtainen kokemuksellinen oppiminen ratkaisukeskeisestä työskentelystä
 • Harjoittelu lähipäivien välillä, taitokirja oppimisen välineenä
 • Työnohjauksellinen työskentely menetelmäharjoittelusta lähipäivissä

Restoratiivisuus

 • Restoratiivisen työskentelyn lähtökohdat ja periaatteet
 • Konfliktit sovittelun lähtökohtana
 • Dialogisuus
 • Osallisuus
 • Kohtaaminen, vuorovaikutustaidot
 • Hyvän yhteistyön rakentaminen ihmisten välille

Sovittelun järjestelmät ja käsitteet

 • Sovittelun arvot ja lähtökohdat
 • Sovittelun toteuttamisen eri muodot
 • Sovittelun vaiheet
 • Sovittelijan rooli, fasilitatiivisuus
 • Taustat, käytännöt, lait

Työyhteisösovittelun prosessi

 • Työyhteisösovittelu organisaation sisäisenä prosessina sekä sen toteuttaminen ulkopuolelta ostettavana palveluna: edellytykset ja vaatimukset työskentelylle ja organisaatiolle
 • Työyhteisösovittelun prosessin kulku ja sovittelijan rooli siinä: yksilötapaamiset ja ryhmätapaamiset
 • Tiedottamisen ja työyhteisön/organisaation perehdyttämisen merkitys
 • Esimiesten ja johdon huomioiminen
 • Työyhteisösovittelun suhde työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaan

Sovittelijan identiteetti ja ammatillinen kasvu

 • Henkilökohtainen työskentely ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä
 • Sovittelijan identiteettiin vaikuttavat tekijät
 • Ammatillisen kehittymisen ja kasvun mahdollisuudet
 • Sovittelutyön anti sovittelijalle

Koulutuksen toteutus:

10 lähiopiskelupäivää, harjoittelu (pääsääntöisesti opiskelijan omassa verkostossa), yhteistoiminnallinen kehittämisprosessi, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ratkaisukeskeinen työskentely (oma kasvu), kirjallinen kehittämisprojekti (lopputyö)

Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Tavoitteet

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia organisaation sisäisenä tai ulkoisena sovittelijana sekä ymmärtää sovittelun ja restoratiivisen työskentelyn teoreettisia lähtökohtia.

Taitopainotteinen ohjelma harjaannuttaa sekä teknisiä (proseduraalisia) että reflektiivisiä (deklaratiivisia) valmiuksia. Koulutus tarjoaa ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä sekä muita toimivia työtapoja sovittelutoiminnan toteuttamiseen.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi osallistua monenlaisilla pohjakoulutuksilla ja työtehtävissä toimien.

Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi esimerkiksi HR-henkilöstölle, työyhteisövalmentajille, työnohjaajille, psykoterapeuteille, esimiehille, asiakaspalveluhenkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille.

Koulutus soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat

 • oppia ratkaisukeskeisen työtavan käytäntöjä
 • haltuunottaa työyhteisösovittelun osaamisen
 • vahvistaa taitojasi jo hankkimasi sovitteluosaamisen tueksi.

Kouluttajatiimi

Harri Väisänen

Harri Väisänen

Työyhteisösovittelun erityisosaaja
Rikos- ja riita-asioiden sovittelija
Koulu- ja oppilaitossovittelija
Sovittelun kouluttaja

Toimitusjohtaja, Oy Sovittelutoimisto TySo Ab
Sovitellut yli 100 toimeksiantoa

Lue myös: "Kaupunki koulutti jo sovittelijoita, vaikka opettajanhuoneissa ei vielä riidellä"

Inga Järvinen

Kasvatustieteiden maisteri
Psykoterapeutti VET
Työyhteisösovittelija
Työnohjaaja STOry

Kirjoittanut Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu -kirjan yhdessä Tuula Luhtaniemen kanssa, julkaisija Työterveyslaitos. Lataa kirja tästä.

Seuraavat koulutukset:

Suunniteltu lukuvuodelle 2024–2025

Koulutus toteutaan lähiopetuksena Helsingissä

Hinta

Koulutuksen hinta on 3200 euroa (sis. alv 24%). 

Koulutusmaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Hakeminen

Voit hakea koulutukseen täyttämällä hakulomakkeen. Olemme yhteydessä sinuun muutaman arkipäivän kuluttua hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätiedot

045 121 2321 tai opintotoimisto@hpi.fi