Nästa utbildning 27.2.2024 på distans   (inläggssökning)

Studera till en nepsy-coach och få praktiska, lösningsfokuserade metoder till ditt arbete med barn, unga och vuxna samt till att främja ditt eget välmående!

Bland utbildarna finns såväl finländska som internationella experter inom området inklusive utvecklaren av lösningsfokuserat trauma-arbete, psykoterapeuten John Henden.

Innehåll

En lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach arbetar främst med klienter med neuropsykiatriska störningar, bl.a. ADHD (ADD), Tourette, störningar i autismspektrumet samt olika utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.

Lösningsfokuserade metoder kan även användas som hjälp vid aggressivt beteende (beteendestörningar), som stöd för rädslor och ångest eller för att stödja personer med psykisk ohälsa eller missbruk.

En lösningsfokuserad coach stödjer och vägleder klienten att hitta resurser och fungerande tillvägagångssätt i sin nuvarande livssituation, till exempel med utmaningar i livshantering.

Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng och den innehåller 16 distansutbildningsdagar. Utbildningen är svenskspråkig, medan litteraturen är på svenska och på engelska.

Mål

Utbildningen ger dig effektiva och praktiska redskap för olika problemsituationer, som anpassar sig både till skolan och till social- och hälsovården.

En utbildad nepsy-coach kan behärskautmanande klienter samt deras nätverk på ett konstruktivt och lösningsfokuserat professionellt sätt.

Lösningsfokuserade metoder kan användas till exempel för att motivera individer och grupper, i utmanande samspelssituationer, i samspelet mellan hem och skola, i kund-, utvecklings- och ledararbete, i arbetshandledning och på multiprofessionella möten, samt att främja till eget välbefinnande.

 

Målgrupp

Nepsy-utbildningen lämpar sig till personer som arbetar med barn, unga eller vuxna som behöver förstärkt eller särskilt stöd, som t.ex.

  • vårdare inom social- och hälsovården
  • handledare och instruktörer
  • lärare inom undervisnings- och utbildningssektorn
  • speciallärare
  • terapeuter
  • arbetare inom missbrukar- och mentalvården

I enskilda fall kan även annan lämplig bakgrund godkännas, ifall den sökande har tillräckliga bevis på arbetserfarenhet inom relevanta områden eller arbetar som näraståendevårdare åt en person med neuropsykiatriska utmaningar. I detta fall får den studerande ett nepsy-handledare certifikat för att ha genomfört utbildningen.

Helsingin Psykoterapiainstituutti följer de allmänna riktlinjerna för lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coachning i Finland och de etiska principerna för en neuropsykiatrisk coach. Neuropsykiatrisk coach är inte en yrkestitel, och den har inte titelskydd av Valvira eller Utbildningsstyrelsen.

Våra studerande kan bli medlem i Nepsy-valmentajat ry. Föreningens syfte är att främja intressebevakningen och den professionella utvecklingen av neuropsykiatriska coachar.

Obs! Utbildningsanordnaren kan inte ta ansvar för beslut som fattas av myndigheter, organisationer inom området eller andra utbildningsanordnare eller om eventuella lagändringar, och kan inte ge några löften beträffande dessa.

Utbildare

Disa Malmberg

Socionom (högre högskoleexamen), Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, MSc Solution Focused Therapy, Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach 

Andra utbildare

Kim Kronström
Specialist i ungdomspsykiatri, kognitiv psykoterapeut, medicine doktor

John Henden
Psykoterapeut, Utvecklaren av lösningsfokuserat trauma-arbete

 

Pris

Utbildningen kostar 1920 euro (inkl. moms 24 %).

Priset täcker alla väsentliga kostnader för utbildningen: undervisnings- och föreläsningsmaterial. Deltagarna betalar sina egna kostnader för resor, mat mm samt enstaka bokköp.

Utbildningsavgiften kan betalas på en gång i förskott, halvårsvis eller månadsvis, i vilket fall en expeditionsavgift på fem euro tillkommer på fakturan.

Utbildningsdagar

27.2.2024 Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach 30 sp

27-28.2.2024 (1&2)
27-28.3.2024 (3&4)
23-24.4.2024 (5&6)
21-22.5.2024 (7&8)
18-19.6.2024 (9&10)

6-7.8.2024 (11&12)
3-4.9.2024 (13&14)
1-2.10.2024 (15&16)

Alla föreläsningar hålls via Zoom kl 9.00-16.00. 

Ansökan

Fyll i ansökan här. Vi kontaktar dig inom ett par arbetsdagar sedan du lämnat in din ansökan. Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt.

Ytterligare information

045 121 2321 eller opintotoimisto@hpi.fi

Vänligen observera att Helsingin Psykoterapiainsituutti kan besvara dina frågor på finska eller engelska, vid önskan om mera information på svenska kontakta utbildaren Disa Malmberg 044 9836 870 disa.malmberg@hpi.fi