222023kesä
Haasteiden kautta yrittäjäksi – Minnan tarina

Haasteiden kautta yrittäjäksi – Minnan tarina

Astuessamme elämän haasteiden eteen, meillä on usein kaksi vaihtoehtoa: antautua ja tuntea riittämättömyyden paino harteillamme tai kohdata vastoinkäymiset rohkeasti ja tavoitella uusia mahdollisuuksia. Minna Berg valitsi jälkimmäisen polun. Minna on entinen erityisluokanopettaja ja tutkija, jolla on pitkä kokemus erityislasten oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemisesta sekä neuropsykiatrisesti oireilevien ja haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskentelystä. Hän jakaa tarinansa siitä, kuinka HPI:n Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (Lyte) ja myöhemmin Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (Nepsy) muuttivat paljon hänen elämäänsä.

HPI:ssä käymäni koulutukset avasivat minulle uusia mahdollisuuksia työssäni ja elämässäni ylipäätään. Ennen koulutusta minulla oli haasteita aikataulutuksen ja jaksamisen kanssa, uupumus oli jatkuvasti läsnä. Usein jouduin laiminlyömään tarpeitani ja venyttämään jaksamistani vastatakseni työn vaatimuksiin. Tämä aiheutti jatkuvaa kiirettä, huonoa omatuntoa ja unettomuutta.

Lyhytterapeuttikoulutuksen aikana oivalsin, että vahvuuteni voivat olla samalla heikkouksia ja päinvastoin. Opin arvostamaan itseäni ilman paineita täydellisyyteen. Tajusin, että minun täytyi oppia arvostamaan omaa aikaani ja olemaan jämäkkä sanoessani ei asioille, jotka eivät sopineet aikatauluuni tai jaksamiseeni. Huomasin, että kun jokin ongelma jatkuu pitkään, on vaikeaa löytää uusia näkökulmia yksin. Vaikka opettajana olin taitava pilkkomaan tavoitteita saavutettavan kokoisiksi oppilailleni, en kuitenkaan soveltanut samaa toimintatapaa itseeni. Tämä oli yksi suurimmista ongelmista, johon lähdin etsimään muutosta.

Koulutus auttoi minua ottamaan omat ajatukseni ja kokemukseni vakavasti ja pohtimaan, miten itse todella ajattelen asioista. Se tarjosi myös tarpeellisia “pakkopysähdyksiä”, jolloin sain aikaa asioiden pohtimiseen. Ymmärsin, että myötätunto itseä kohtaan ei ole synnynnäinen lahja, vaan taito, jota voi harjoitella.

Koulutuksen suurin hyöty liittyy näkökulman vaihtamisen taitoon. Opin huomioimaan sekä omaa että toisen ihmisen kokemusta ymmärtäen, että kumpikaan näkökulma ei ole automaattisesti toista parempi tai arvokkaampi. Tämä auttoi minua tasa-arvoisissa kohtaamisissa ihmisten kanssa ja vähentämään konfliktien aiheuttamaa stressiä.

Lyhytterapeuttikoulutuksen myönteiset vaikutukset kannustivat minua jatkamaan oppimista ja kehittymistä. Olin käynyt lähes loppuun Lyte-opinnot, kun päätin vielä kouluttautua HPI:ssa neuropsykiatriseksi valmentajaksi (Nepsy). Aluksi emmin valintaani, koska koulutuksissa on osittain samanlaisia teemoja. Kuitenkin huomasin, että se oli loistava päätös. Aiheet saivat syvempää ymmärrystä ja valmiuteni etsiä uusia ratkaisuja ja vaikuttamistapoja parani entisestään. Nepsy-valmennettavat kohtaavat usein muitakin haasteita kuin vain nepsy-haasteita, joten lyhytterapeuttista taitoa tarvitaan tässäkin työssä.

Jos joku kokee samankaltaisia haasteita tai ongelmia kuin minä aikaisemmin, osaan nyt neuvomisen sijasta kehottaa asiakasta pohtimaan, millainen ihme tapahtuisi, jos ongelma ratkeaisi. Millaisiin asioihin elämässä se vaikuttaisi ja mitä uutta tulisi tilalle? Uudet näkökulmat ja oivallukset voivat auttaa löytämään uusia ratkaisuja. Rohkaisen kaikkia seuraamaan sydämensä ääntä sekä uskomaan siihen, että koulutus voi muuttaa työtapoja ja jopa koko elämänkulkua.

Koulutusten jälkeen olen jättänyt opettajan työn ja työskentelen itsenäisenä ammatinharjoittajana lyhytterapeutin ja nepsy-valmentajan tehtävissä. Elämäni on muuttunut juuri siihen suuntaan kuin halusinkin, sillä olen onnistunut yhdistämään itselleni tärkeitä asioita ja tekemisiä palkitsevalla tavalla.

Olen saanut rohkeutta toteuttaa itseäni ja omia arvokkaita tavoitteitani täysin uusissakin asiakastyön konteksteissa. Olen yhdistänyt rakkaan koiraharrastuksen työhöni ja ottanut terapiakoiran mukaan työparikseni.

Syyskuussa 2023 järjestämme yhdessä kollegoiden kanssa päivän mittaisen koulutuksen kaikille halukkaille, jotka ovat kiinnostuneita terapiakoiran käytöstä tai harkitsevat jo olemassa olevan koiran kouluttamista terapiakäyttöön.