Seuraava koulutus alkaa 27.11.2024

Opiskele työnohjaajaksi ja edistä uutta työ- ja vuorovaikutuskulttuuria työnohjauksen ja ratkaisukeskeisyyden avulla! Voit toimia työnohjaajana omassa työssä, oman työn ohessa tai yrittäjänä.

Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä.

Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Sen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia

Sisältö

  • Lähiopiskelupäivät (30 kpl) sisältävät teoriaopetuksen, taitotyöskentelyn, koulutustyönohjausta ja työnohjauksen työnohjausta.
  • Työnohjauksen harjoittelu tapahtuu ohjatusti ja dokumentoidusti opiskelijan hankkimien asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden hankintaan tarjotaan tukea.
  • Koulutustyönohjaus toteutuu pienryhmissä koulutustyönohjaajan johdolla lähiopetuspäivissä. Koulutustyönohjauksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija menetelmiin ja tekniikoihin sekä tukea harjoittelua (työnohjauksen työnohjaus).
  • Yhteistoiminnallisesssa ryhmätyöskentelyssä syvennetään teoriaa ohjeistetusti käytäntöön. Lisäksi osa työnohjauksen työnohjauksesta toteutetaan yhteistoiminnallisena ryhmätyöskentelynä.
  • Itsenäisessä työskentelyssä toteutetaan menetelmäharjoittelua, tutustutaan kirjallisuuteen ja muihin aineistoihin sekä tehdään välitehtäviä ja lopputyö. Itsenäisessä työskentelyssä hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.
  • Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetus toteutetaan 1-2 päiväisinä seminaareina, joita järjestetään 4-6 viikon välein, arkisin pääsääntöisesti klo 9-16.30.

Tavoitteet

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia työnohjaajana tukeutuen työnohjauksen teoreettisiin lähtökohtiin. Taitopainotteinen ohjelma harjaannuttaa sekä teknisiä (proseduraalisia) että reklektiivisiä (deklaratiivisia) valmiuksia.

Läpi koulutusohjelman kulkee ymmärryksen rakentuminen ihmisestä psyykkisenä ja sosiaalisena olentona, käyttäytymisen lainalaisuuksista, tarkoituksellisesta vuorovaikutuksesta sekä oppimisesta työnohjauksen kontekstissa.

Kohderyhmä

Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukaan työnohjaajakoulutukseen hakeutuvalta edellytetään:

1) Kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista
sekä
2) Ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta (alaa, jolta tutkinto tai työkokemus on, ei ole määritelty)

Koulutuskokonaisuus 60 op tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailutuksiin. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n vaatimusten mukainen.

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö yritysmaailmassa on lisääntynyt.

 

Kouluttajatiimi

Mika Lindfors
Sosiaalityöntekijä VtK, psykoterapeutti VET, MSc Solution Focused Therapy, työnohjaaja STOry, NLP Master

Arja Pihlaja
Sosiaalipsykologi YTM, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti VET, MSc Solution Focused Therapy, työnohjaajakouluttaja STOry, NLP Master Practioner

Inga Järvinen
KM, psykoterapeutti VET, työyhteisösovittelija, työnohjaaja STOry

Hinta

Koulutuksen hinta on 6800 euroa (sis. alv 24%).

Hinta kattaa kaikki koulutuksen olennaiset kulut: opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Koulutusmaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Hakeminen

Koulutus käynnistyy 27.11.2024.

Voit hakea koulutukseen täyttämällä hakulomakkeen. Olemme yhteydessä sinuun muutaman arkipäivän kuluttua hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätiedot

045 121 2321 tai opintotoimisto@hpi.fi