Työnohjaajakoulutus

Taitopainotteinen kaksivuotinen kokonaisuus (60 op) alkaa 6.5.2021 Helsingissä!

Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ilmaiselle luennolle "Sinustako työnohjaaja?"

Katso luentojen ajankohdat ja ilmoittaudu tästä

 

Työnohjaajakoulutuksesta saat

 • käytännön työkaluja työnohjaajana toimimiseen
 • asiantuntijuutta ratkaisukeskeisiin työtapoihin
 • mahdollisuuden olla mukana viemässä työyhteisöihin uutta työ- ja vuorovaikutuskulttuuria työnohjauksen ja ratkaisukeskeisyyden avulla
 • taitoja rakentaa hyvää yhteistyötä ihmisten välille työnohjaajana ja työyhteisön kehittäjänä
 • pätevyyden hakea Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyyttä

 

Koulutuksen hyödyt

Työntekijä saa koulutuksen avulla:

 • keinoja oman työnsä kehittämiseen ja jäsentämiseen
 • menetelmiä työn hallintaan, jakamiseen, delegoimiseen ja priorisointiin
 • tehostusta omiin ryhmätyöskentelytaitoihinsa
 • lisää valinnaisuutta työelämässä


Esimies- ja johtotehtävissä oleva saa:

 • tehostettua tiiminsä toimintaa
 • keskustelutaitoja työntekijöiden motivoimiseen
 • valmentavan johtamisotteen taitoja
 • keinoja arvostavuuden säilyttämiseen muutoksen ja työn paineissa


Työnohjaajaksi aikova saa:

 • yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden
 • mahdollisuuden hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä
 • työmarkkinoilla arvostetun ammatillisen täydennyskoulutuksen
 • toimia työnohjaajana omassa työssä, oman työn ohessa tai yrittäjänä

 

Koulutuksen rakenne

Lähiopiskelupäivät (30 kpl) sisältävät teoriaopetuksen, taitotyöskentelyn, koulutustyönohjausta ja työnohjauksen työnohjausta.

Työnohjauksen harjoittelu tapahtuu ohjatusti ja dokumentoidusti opiskelijan hankkimien asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden hankintaan tarjotaan tukea.

Koulutustyönohjaus toteutuu pienryhmissä koulutustyönohjaajan johdolla lähiopetuspäivissä. Koulutustyönohjauksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija menetelmiin ja tekniikoihin sekä tukea harjoittelua (työnohjauksen työnohjaus).

Yhteistoiminnallisesssa ryhmätyöskentelyssä syvennetään teoriaa ohjeistetusti käytäntöön. Lisäksi osa työnohjauksen työnohjauksesta toteutetaan yhteistoiminnallisena ryhmätyöskentelynä.

Itsenäisessä työskentelyssä toteutetaan menetelmäharjoittelua, tutustutaan kirjallisuuteen ja muihin aineistoihin sekä tehdään välitehtäviä ja lopputyö. Itsenäisessä työskentelyssä hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetus toteutetaan 1-2 päiväisinä seminaareina, joita järjestetään 4-6 viikon välein, arkisin pääsääntöisesti klo 9-16.30.

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutus maksaa 6 400 euroa. Hinta sisältää alv:n (24 %) ja kaikki koulutuksen olennaiset kulut; opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Lukukausimaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

 


Kouluttajamme Inga Järvinen kertoo muun muassa työnohjauskoulutuksen hyödyistä ja työnohjauksesta ammattina.

Tutustu tammikuussa 2018 toteutetun työnohjaajakoulutuksen vaikuttavuuskyselyn tuloksiin ja katso mitä koulutuksen käyneet kertovat koulutuksen annista.

Vaikuttavuuskyselyn tuloksiin pääset tästä

 

 

Mitä työnohjaus on?

Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö myös yritysmaailmassa on lisääntynyt. Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta. Työnohjauksen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Tässä muutamia yleisiä työnohjauksessa käsiteltäviä asioita

 • haastavat asiakkaat ja tilanteet
 • työn kuormittavuus ja ajankäyttö
 • case -tyyppinen ohjaus
 • ryhmästä/yksilöstä nousevat tavoitteett
 • työympäristön muutokset ja niihin reagointi
 • työyhteisön keskinäinen dynamiikka
 • työn aiheuttamat tunteet ja erilaiset pattitilanteet
 • resurssien riittävyys

Mielenkiintoisia artikkeleita:

29.2.2016 Artikkeli Opettaja-lehti 4/2016
Koska opettajan työ on pullahtanut aivan uusiin mittoihin, työtaakan hallitsemiseksi tarvitaan säännöllistä työnohjausta. Tätä mieltä ovat kolme ratkaisukeskeisen työnohjauskoulutuksen suorittanutta opettajaa. Toimittaja Tiina Tikkanen. Lue artikkeli.

21.9.2015 Artikkeli Uusi Kaiku 3/2015: Työnohjauksesta uusia voimavaroja
Työnohjaajakoulutusten johtaja Kimmo Tapiala. Lue artikkeli.

 

Kenelle työnohjaajakoulutus sopii?

Koulutuksistamme lisää ammattitaitoa ovat hankkineet mm. seuraavien alojen ammattilaiset:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • henkilöstöhallinto
 • kaupallinen ala
 • kasvatus- ja opetusala
 • seurakuntatyöntekijät
 • terapeutit
 • yrittäjät ja esimiehet
 • life coaching -ammattilaiset

Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) uusimpien suositusten mukaan työnohjaajakoulutukseen hakeutuvalta edellytetään:

1) Kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista

sekä

2) Ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta (alaa, jolta tutkinto tai työkokemus on, ei ole määritelty)

 

Työnohjaajan pätevyys

Suomessa ei ole erikseen määriteltyä virallista työnohjaajan pätevyyttä. On kuitenkin kolmenlaisia vakiintuneita käytäntöjä asian suhteen:

Pitkäaikainen ja perinteinen standardi on Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyys. Yhdistys on itse määritellyt hyväksymänsä koulutuksen vaatimukset. Nykyisiin STOry:n vaatimuksiin voit tutustua täältä.

Työnohjaustaitojen koulutuksella täydennetty useimmiten nelivuotinen psykoterapeuttikoulutus tunnetaan nimellä ylemmän erityistason psykoterapeuttikoulutus. YET-todistus on yleisesti tunnustettu työnohjaajan pätevyytenä potilas ja asiakastyön työnohjauksen kysymyksissä.

Viime vuosina työnohjauspalvelujen kilpailutuksissa on yleistynyt vaatimus vähintään 21-36 kuukauden mittaisesta ja 60 op:n laajuisesta koulutuksesta, mikä näyttää olevan muodostumassa vallitsevaksi standardiksi.

Koulutuskokonaisuus 60 op tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailutuksiin. Koulutus on myös Suomen työnohjaajat ry:n vaatimusten mukainen.

 

Haku koulutukseen

Hakulomakkeen täyttäminen kestää n. 15 minuuttia, mutta pieni ponnistus kannattaa. Saat hakemuksestasi ensimmäisen palautteen jo muutaman arkipäivän sisällä. Hakijat kutsutaan pari tuntia kestävään ryhmähaastatteluun, joka on ilmainen ja vuorovaikutteinen. Samalla voit myös itse tutkia omaa motivaatiotasi ja selvittää koulutuksen sisältöä.

Saamme hakijoiltamme toistuvasti postitiivista palautetta hakupalvelumme toimivuudesta. Hakijat saavat meiltä yksilöllistä ohjausta ja neuvoja.

Klikkaa tästä
HAKULOMAKKEELLE

Ilmoittaudu tästä
POSTITUSLISTALLE

Kysy tästä lisää
KOULUTUKSESTA