192021touko
9 työnohjauksen myönteistä vaikutusta

9 työnohjauksen myönteistä vaikutusta

Ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen käyneet ovat usein kokeneet sekä oman että koko työyhteisön työhyvinvoinnin parantuneen. Ratkaisukeskeisten menetelmien käyttö omassa elämässä tuo hyvinvointia myös vapaa-aikaan. Moni on saanut välineitä esimiestyöhön tai siihen hakeutumiseen.

Suomen työnohjaajat ry luettelee sivuillaan vaikutuksia, joita työnohjauksella voi tutkimusten mukaan olla.

 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat.
 • Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu.
 • Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta.
 • Työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta.
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät.
 • Esimiestyö ja johtaminen kehittyvät.
 • Perustehtävä kirkastuu.
 • Työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa.
 • Moniammatillinen toiminta jäsentyy.
  Lähde: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus

Helsingin Psykoterapiainstituutin ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus on Suomen työnohjaajat ry:n suosituksen mukainen.

Tutustu työnohjaajakoulutukseen >>

Suomen työnohjaajat ry STOry