Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Opiskele nepsy-valmentajaksi ja saat käytännönläheisiä, ratkaisukeskeisiä menetelmiä työhösi lasten, nuorten ja aikuisten parissa sekä oman hyvinvointisi edistämiseen!

Kouluttajana on kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi kansainvälinen huippuosaaja, ratkaisukeskeisen traumatyön kehittäjä, psykoterapeutti John Henden.

Seuraavat koulutukset

Sisältö

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä kuten autismikirjo (ASD ja ent. Asperger), ADHD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeuksia tai kehityksellinen kielihäiriö (ent. SLI). Arkikielessä käytetään usein nimitystä "nepsy" tai "neurokirjo".

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää apuna myös henkilöiden kanssa, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma tai pakko-oireinen häiriö (OCD). Matalan kynnyksen hoitona menetelmät ovat sovellettavissa myös aggressiivisen käytöksen (käytöshäiriöiden), pelkotilojen ja ahdistuksen sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemisessa.

Ratkaisukeskeinen valmentaja tukee ja ohjaa asiakasta löytämään sen hetkisestä elämäntilanteestaan voimavaroja ja toimivia käytänteitä esimerkiksi oman elämänhallinnan taitojen haasteisiin.

Taitopainotteisen koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se sisältää 12 etäopetuspäivää arkisin klo 9-16.30 välillä. Koulutus ja sen kirjallisuus on suomenkielinen ja englannin kieliset luento-osuudet tulkataan.

Katso tarkemmat koulutuspäivät sivun lopusta + -välilehdeltä.

Tavoitteet

Koulutuksessa omaksutaan nopea ja vaikuttava matalan kynnyksen menetelmäpatteristo eri ongelmatilanteisiin niin koulumaailmaan kuin sosiaali- ja terveysalallekin.

Nepsy-valmentaja osaa toimia koulutuksen käytyään työpaikan arjessa haasteellisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa rakentavasti ja ratkaisukeskeisen ammattilaisen ottein.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien motivoinnissa, haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa, asiakas-, kehittämis- ja esimiestyössä, työnohjauksessa sekä moniammatillisissa palavereissa sekä oman elämän hyvinvoinnin edistämisessä.

Kohderyhmä

Nepsy-koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten, nuorten tai aikuisten parissa, kuten

  • sosiaali- ja terveysalan hoitajat
  • ohjaajat
  • opetus- ja kasvatusalan opettajat
  • erityisopettajat
  • eri alojen terapeutit
  • päihde- ja mielenterveysalan työntekijät.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään toisen asteen kasvatus-, terveys-, sosiaalialan tai vastaava perustutkinto.

Tapauskohtaisesti myös muu soveltuva tausta voidaan hyväksyä, mikäli hakijalla on riittävästi näyttöä työkokemuksesta kyseisillä aloilla tai hän toimii omaishoitajana neuropsykiatrisia haasteita omaavalle henkilölle. Tällöin opiskelija saa koulutuksen suorittamisesta nepsy-ohjaajan sertifikaatin.

Helsingin Psykoterapiainstituutti noudattaa ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen yleisiä linjauksia Suomessa sekä neuropsykiatrisen valmentajan eettisiä periaatteita. Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole ammattinimike, eikä sillä ole Valviran tai Opetushallituksen nimikesuojausta. Koulutuksen järjestäjä ei voi vastata viranomaisten, alan yhdistysten tai muiden koulutustahojen päätöksistä tai mahdollisista lainmuutoksista, eikä voi tehdä niistä lupauksia.

Opiskelijanamme voit liittyä Nepsy-valmentajat ry:n jäseneksi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää muun muassa neuropsykiatristen valmentajien edunvalvontaa ja ammatillista kehittymistä.

Kouluttajatiimi

Pääkouluttaja: Anniina Hytönen

KM, erityisopettaja, PGDip Solution Focused Therapy, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, MBSR-mindfulness -ohjaaja, jatkotutkinto-opiskelija (tohtorin tutkinto, erityspedagogiikka)

Kouluttaja: Disa Malmberg

Sosionomi (YAMK), kognitiivinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, MSc Solution Focused Therapy

Kouluttaja: Terhi Kivikoski

Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), kognitiivinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, NLP Master Practioner, kriisityöntekijä

Muita kouluttajia mm.

Arja Pihlaja
Sosiaalipsykologi YTM, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), MSc Solution Focused Therapy, työnohjaaja STOry, NLP Master Practioner,

John Henden
Ratkaisukeskeisen traumatyön kehittäjä, psykoterapeutti

Hinta

1920 euroa (sis. alv 24%).

Hinta kattaa kaikki koulutuksen olennaiset kulut: opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Koulutusmaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Koulutuspäivät

22.9.2024 neuropsykiatrinen valmentaja (viikonloppuisin)

Kaikki koulutuspäivät

Koulutus järjestetään etäopetuksena Zoom:ssa viikonloppuisin klo 9-16.30 välillä.

22.9.2024
12.10.2024
10.11.2024
1.12.2024
11.1.2025
1.2.2025
23.2.2025
15.3.2025
5.4.2025
27.4.2025
17.5.2025
7.6.2025


 

18.11.2024 neuropsykiatrinen valmentaja (arkisin)

 18.11.24
 16.12.24
   21.1.25
   11.2.25
     5.3.25
   24.3.25
   15.4.25
     5.5.25
   27.5.25
   16.6.25
     5.8.25
   25.8.25

Koulutus järjestetään etäopetuksena Zoom:ssa arkisin klo 9-16.30 välillä. Kaksi viimeistä koulutuspäivää (näytöt ja todistusten jako) on mahdollista tulla myös lähipäivään, mutta jos ei paikanpäälle pääse, on tarjolla myös hybridimalli. 

Hakeminen

Täytä hakemus tästä. Olemme yhteydessä sinuun muutaman arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätiedot

045 121 2321 tai opintotoimisto@hpi.fi