Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Opiskele nepsy-valmentajaksi ja saat käytännönläheisiä, tehokkaiksi havaittuja ratkaisukeskeisiä menetelmiä työhösi lasten, nuorten ja aikuisten parissa sekä oman hyvinvointisi edistämiseen!

Kouluttajina ovat kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi kansainväliset huippuosaajat: lastenpsykiatri, professori Sami Timimi, ratkaisukeskeisen traumatyön kehittäjä, psykoterapeutti John Henden sekä PhD. Rachel Gillibrand (ratkaisupuhe aivokuvantamisen näkökulmasta).

Tervetuloa mukaan!

Seuraava koulutus: Aloitus siirretty -> 10.6.2021, Helsinki

HAE KOULUTUKSEEN

📞 SOITA MEILLE

Sisältö

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa, joilla on neuropsykiatrisen oireyhtymän haasteita, kuten ADD/ADHD, Tourette, Asperger (autismikirjo), SLI, kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää apuna myös aggressiivisen käytöksen (käytöshäiriöiden), pelkotilojen ja ahdistuksen matalan kynnyksen hoitona tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemisessa. Ratkaisukeskeinen valmentaja tukee ja ohjaa asiakasta löytämään sen hetkisestä elämäntilanteestaan voimavaroja ja toimivia käytänteitä esimerkiksi oman elämänhallinnan taitojen haasteisiin.

Koulutuksessa omaksutaan nopea ja vaikuttava matalan kynnyksen menetelmäpatteristo eri ongelmatilanteisiin niin koulumaailmaan kuin sosiaali- ja terveysalallekin. Opiskelija saa vankan käytännön osaamispohjan erilaisista ratkaisukeskeisistä ohjauksellisista menetelmistä ja rohkeuden soveltaa työkaluja omassa työssä.

Menetelmiä voi käyttää esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien motivoinnissa, haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa, asiakas-, kehittämis- ja esimiestyössä, työnohjauksessa sekä moniammatillisissa palavereissa sekä oman elämän hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoitteet

Koulutus antaa vahvat valmiudet seuraavien haasteiden parissa työskentelemiseen: ADD/ADHD, autismikirjon oireyhtymistä: Autismi ja Asperger, Tourette, SLI painottuen peruskouluikään ja aikuisuuteen.

Koulutuksesta saa rohkeuden käyttää käytännönläheisiä, valmennuksessa ja ohjauksessa tehokkaiksi havaittuja voimavarasuuntautuneita ratkaisukeskeisiä menetelmiä yllä mainittujen haasteiden lisäksi kehitysvammaisten, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, aggressiivisen käytöksen, käytöshäiriöitä tai pelkotiloja omaavien asiakkaiden kanssa tai ahdistuksen matalan kynnyksen hoitona tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemisessa.

Nepsy-valmentaja osaa toimia koulutuksen käytyään työpaikan arjessa “haasteellisten asiakkaiden” ja heidän verkostojensa kanssa rakentavasti ja ratkaisukeskeisen ammattilaisen ottein.

Kohderyhmä

Nepsy-koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten, nuorten tai aikuisten parissa, kuten

  • sosiaali- ja terveysalan hoitajat
  • ohjaajat
  • opetus- ja kasvatusalan opettajat
  • erityisopettajat
  • eri alojen terapeutit
  • päihde- ja mielenterveysalan työntekijät

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään toisen asteen kasvatus-, terveys-, sosiaalialan tai vastaava perustutkinto.

Tapauskohtaisesti myös muu soveltuva tausta voidaan hyväksyä, mikäli hakijalla on riittävästi näyttöä työkokemuksesta kyseisillä aloilla tai hän toimii omaishoitajana neuropsykiatrisia haasteita omaavalle henkilölle. (Tällöin opiskelija saa koulutuksen suorittamisesta nepsy-ohjaajan sertifikaatin.)

Kouluttajatiimi

Pääkouluttaja: Anniina Nieminen
KM, erityisopettaja, Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, MBSR-mindfuness -ohjaaja (valm. 05/21), jatkotutkinto-opiskelija (tohtorin tutkinto/erityspedagogiikka)

Arja Pihlaja
Sosiaalipsykologi YTM, Ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti VET, MSc Solution Focused Therapy, työnohjaajakouluttaja STOry, NLP Master Practioner (Neurolinguistic Programming)

Hinta

Koulutuksen hinta on 1700 euroa sis. alv 24%.

Hinta kattaa kaikki koulutuksen olennaiset kulut: opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Koulutusmaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Ajankohta

10.6.2021, Helsinki

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Pandemian aikana, viranomaisohjeita noudattaen koulutus toteutuu etäopetuksena tai etä- ja lähiopetuksen yhdistelmänä.

Hakeminen


Täytä alustava hakemus tästä. Olemme yhteydessä sinuun muutaman arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätiedot: 045 121 2321 tai opintotoimisto@hpi.fi