Seuraavat koulutukset

  • 18.9.2023 på distans (vardagar kl 9-16)
  • 30.10.2023 etänä (arkisin klo 9-16)
  • 13.1.2024 etänä (viikonloppuisin klo 9-16)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Opiskele nepsy-valmentajaksi ja saat käytännönläheisiä, ratkaisukeskeisiä menetelmiä työhösi lasten, nuorten ja aikuisten parissa sekä oman hyvinvointisi edistämiseen!

Kouluttajina ovat kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi kansainväliset huippuosaajat: ratkaisukeskeisen traumatyön kehittäjä, psykoterapeutti John Henden sekä PhD. Rachel Gillibrand (ratkaisupuhe aivokuvantamisen näkökulmasta).

Sisältö

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä kuten autismikirjo (ASD ja ent. Asperger), ADHD (ent. ADD), Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeuksia tai kehityksellinen kielihäiriö (ent. SLI). Arkikielessä käytetään usein nimitystä "nepsy" tai "neurokirjo".

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää apuna myös henkilöiden kanssa, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma tai pakko-oireinen häiriö (OCD). Matalan kynnyksen hoitona menetelmät ovat sovellettavissa myös aggressiivisen käytöksen (käytöshäiriöiden), pelkotilojen ja ahdistuksen sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemisessa.

Ratkaisukeskeinen valmentaja tukee ja ohjaa asiakasta löytämään sen hetkisestä elämäntilanteestaan voimavaroja ja toimivia käytänteitä esimerkiksi oman elämänhallinnan taitojen haasteisiin.

Taitopainotteisen koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se sisältää 16 etäopetuspäivää arkisin klo 9-16 välillä. Koulutus ja sen kirjallisuus on suomenkielinen ja englannin kieliset luento-osuudet tulkataan.

Katso tarkemmat koulutuspäivät sivun lopusta + -välilehdeltä.

Tavoitteet

Koulutuksessa omaksutaan nopea ja vaikuttava matalan kynnyksen menetelmäpatteristo eri ongelmatilanteisiin niin koulumaailmaan kuin sosiaali- ja terveysalallekin.

Nepsy-valmentaja osaa toimia koulutuksen käytyään työpaikan arjessa haasteellisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa rakentavasti ja ratkaisukeskeisen ammattilaisen ottein.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien motivoinnissa, haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa, asiakas-, kehittämis- ja esimiestyössä, työnohjauksessa sekä moniammatillisissa palavereissa sekä oman elämän hyvinvoinnin edistämisessä.

Kohderyhmä

Nepsy-koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten, nuorten tai aikuisten parissa, kuten

  • sosiaali- ja terveysalan hoitajat
  • ohjaajat
  • opetus- ja kasvatusalan opettajat
  • erityisopettajat
  • eri alojen terapeutit
  • päihde- ja mielenterveysalan työntekijät.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään toisen asteen kasvatus-, terveys-, sosiaalialan tai vastaava perustutkinto.

Tapauskohtaisesti myös muu soveltuva tausta voidaan hyväksyä, mikäli hakijalla on riittävästi näyttöä työkokemuksesta kyseisillä aloilla tai hän toimii omaishoitajana neuropsykiatrisia haasteita omaavalle henkilölle. Tällöin opiskelija saa koulutuksen suorittamisesta nepsy-ohjaajan sertifikaatin.

Helsingin Psykoterapiainstituutti noudattaa ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen yleisiä linjauksia Suomessa sekä neuropsykiatrisen valmentajan eettisiä periaatteita. Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole ammattinimike, eikä sillä ole Valviran tai Opetushallituksen nimikesuojausta.

Opiskelijanamme voit liittyä Nepsy-valmentajat ry:n jäseneksi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää muun muassa neuropsykiatristen valmentajien edunvalvontaa ja ammatillista kehittymistä.

Kouluttajatiimi

Pääkouluttaja: Anniina Nieminen

KM, erityisopettaja, Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, MBSR-mindfulness -ohjaaja, jatkotutkinto-opiskelija (tohtorin tutkinto/erityspedagogiikka)

Kouluttaja: Disa Malmberg

Sosionomi (YAMK), Post Graduate Diploma Solution Focused Therapy, MSc Solution Focused Therapy, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Kouluttaja: Terhi Kivikoski

Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, PGi Solution Focused Therapy, Kriisityöntekijä, NLP Master Practioner, Kognitiivinen psykoterapeuttiopiskelija (valm. -23)

Muita kouluttajia mm.

Arja Pihlaja
Sosiaalipsykologi YTM, Ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti VET, MSc Solution Focused Therapy, työnohjaajakouluttaja STOry, NLP Master Practioner (Neurolinguistic Programming)

John Henden
Ratkaisukeskeisen traumatyön kehittäjä, psykoterapeutti

PhD. Rachel Gillibrand
Ratkaisupuhe aivokuvantamisen näkökulmasta

Hinta

Koulutuksen hinta on 1760 euroa (sis. alv 24%).

Hinta kattaa kaikki koulutuksen olennaiset kulut: opetuksen ja luentomateriaalit. Osallistujat maksavat itse omat matka-, ruoka- ym. kulunsa sekä satunnaiset kirjahankinnat.

Koulutusmaksun voi maksaa kerralla etukäteen, puolivuosittain tai kuukausittain, jolloin laskuun lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Koulutuspäivät

30.10.2023 neuropsykiatrinen valmentaja etänä (arkisin)

Kaikki koulutuspäivät

Päivät 1 & 2       30.10-31.10.23

Päivät  3 & 4      30.11-01.12.23

Päivät 5 & 6       08.01-09.01.24

Päivät 7 & 8       08.02-09.02.24

Päivät 9 & 10     20.03.-21.03.24

Päivät 11 & 12   29.04.-30.04.24

Päivät 13 & 14   12.06-13.06.24

Päivät 15 & 16   14.08.-15.08.24 

Koulutus järjestetään etäopetuksena Zoom:ssa arkisin klo 9-16 välillä. Kaksi viimeistä koulutuspäivää (näytöt ja todistusten jako) on mahdollista tulla myös lähipäivään, mutta jos ei paikanpäälle pääse, on tarjolla myös hybridimalli. 

 

13.1.2024 neuropsykiatrinen valmentaja etänä (viikonloppuisin)

Kaikki koulutuspäivät

Päivät 1 & 2       13.01-14.01.24

Päivät  3 & 4      02.03-03.03.24

Päivät 5 & 6       06.04-07.04.24

Päivät 7 & 8      25.05.-26.05.24

Päivät 9 & 10     15.06-16.06.24

Päivät 11 & 12   17.08-18.08.24

Päivät 13 & 14   28.09-29.09.24

Päivät 15 & 16  02.11.-03.11.24

Koulutus järjestetään etäopetuksena Zoom:ssa viikonloppuisin klo 9-16 välillä.

Hakeminen

Täytä hakemus tästä. Olemme yhteydessä sinuun muutaman arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätiedot

045 121 2321 tai opintotoimisto@hpi.fi