92022syys
Itsemurhien ehkäisy ja mielenterveysosaaminen

Itsemurhien ehkäisy ja mielenterveysosaaminen

Jatkuva oppiminen

Itsemurhaan liittyy edelleen paljon ennakkoluuloja ja kysymyksiä. Itsemurhavaarassa olevan potilaan kohtaaminen ja itsemurhan puheeksiotto ei ole aina ammattilaisellakaan helppoa. Koulutus itsemurhien ehkäisemiseksi on yksi tärkeimmistä keinoista edistää mielenterveyttä.

Itsemurha koskettaa koko yhteisöä

Itsemurhien taustalla on useita eri syitä, kuten biologisia, psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla ennakoitavissa, mutta usein se pyritään myös salaamaan häpeän pelossa. Kyseessä on siis haastava ja monisyinen kärsimys, joka voi koskettaa perheenjäseniä, työtovereita ja muitakin ihmisiä – ja jokainen kärsii omalla tavallaan.

Elämän merkitys syntyy yhteisöllisyydestä

Sosiaalisena olentona ihmisillä on luontainen tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. Siksi on ensiarvoisen tärkeää pohtia yhteisönä yhdessä millaisin keinoin voimme lisätä yhteenkuuluvuutta ja esimerkiksi vertaistukitoimintaa vähentääksemme inhimillistä kärsimystä ja luodaksemme merkityksellisyyden tunnetta elämässä.

Yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta jokainen itsemurha tai sen yritys muistuttaa meitä tavastamme kohdata toisiamme.

Keskeisintä on ymmärtää, että itsemurhaa harkitseva henkilö kokee ajatuneensa umpikujaan. Itsemurhainenkaan ihminen ei välttämättä halua olla saavuttamattomissa, mutta voi tuntea itsensä arvottomaksi ja taakaksi muille. Tätä ajatusvääristymää vastaan taistellen voimme aina valita ystävällisyyden ja toisten ihmisten huomioimisen välinpitämättömyyden sijasta.

Mielenterveyden edistäminen ennakoivalla otteella

Ratkaisukeskeinen terapeuttinen työote on tässä ajassa ilmeinen. Yhteisöihin, kuten kouluihin ja työpaikkoihin tulisi lisätä terapeuttisia valmiuksia omaavia asiantuntijoita. Kun mieleterveyden oireisiin ja häiriöihin osataan puuttua oikea-aikaisesti ja ennakoivasti, ongelmat eivät pääse syventymään tai kroonistoitumaan. HPI:n tavoitteena on ehkäistä itsemurhia ja itsetuhoista käyttäytymistä kouluttamalla hoitohenkilökuntaa, opettajia ja muita ammattiryhmiä mielenterveysosaajiksi.

Koulutuksen myötä ammattilaiset hallitsevat kriisi- ja traumatyön osa-alueet, osaavat tunnistaa riskiryhmässä olevat henkilöt sekä saavat käyttöönsä työkaluja, joiden avulla he pystyvät ottamaan asian puheeksi ja toimimaan ratkaisukeskeisesti.

Haetaan ratkaisu ajoissa

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy Kelan myöntämään sairauspäivärahaan. Helposti saatavilla olevan hoidon tarjoaminen kaikille ikäryhmille ympäri Suomea on paras tapa estää häiriöiden syntymistä ja syvenemistä. Haluamme HPI:ssa olla mukana lisäämässä tietoa itsemurhista.

Puheeksiottaminen on tärkeä taito, jota voi harjoitella

Itsemurhaan liittyy edelleen paljon ennakkoluuloja ja kysymyksiä. Itsemurhavaarassa olevan potilaan kohtaaminen ja itsemurhan puheeksiotto ei ole aina ammattilaisellakaan helppoa. Puheeksiottaminen on taito.

TOIMI NÄIN, jos epäilet jonkun olevan itsetuhoinen

  • Aloita keskustelu kysymällä vointia ja kuulumisia. Lisäksi voit kysyä suoraan, onko henkilö ajattelut vahingoittaa itseään. Tutkimusten mukaan itsemurhasta puhuminen avoimesti ei lisää itsemurhariskiä.
  • Kuuntele tarkkaavaisesti ja osoita, että välität ja olet kiinnostunut puhujasta ja hänen tunteistaan. Aktiivisella läsnäololla teet näkyväksi sen, että puheesi ja olemuksesi eivät ole ristiriidassa.
  • Rohkaise ja ohjaa, mistä saa välitöntä ammattiapua. Mikäli oma tilanteesi sallii, voit vielä tarjota puhelinnumerosi. Jos mahdollista, varmista päivän tai kahden päivän kuluessa kohtaamisesta, onko henkilö ollut yhteydessä avuntarjoajiin.

Ajankohtaista ammattilaisille

Suicide Prevention Summit 10-11.9.22

Itsemurhien ehkäisykonferenssi – yhteistyössä British Psychological Society ja Mental Health Academy

Kaksi päiväinen kansainvälinen, 2022 Suicide Prevention Summit, kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhteen syyskuun 10. ja 11. päivänä. Verkkotapahtuman tarkoituksena on varustaa mielenterveysalan ammattilaisia maailmanlaajuisesti parhaiden käytäntöjen tiedoilla ja taidoilla itsemurhien ehkäisemisessä. Varmista paikkasi alan tärkeimmässä kohtaamisessa täältä!

Psykologi Niina Lyytisen Psykopodiaa-podcast

Jakson aiheena on itsetuhoisuus ja itsemurhien ehkäisy. Vieraina psykoterapeutti Selma Gaily-Luoma ja MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö, psykologi Frans Horneman.

Katso Preventing Suicide -kirjan tekijän John Hendenin video

Tukea kriisiin:

MIELI ry:n kriisipuhelin 24 h:

09 2525 011 (suomeksi) 09 2525 0112 (ruotsiksi)09 2525 0113 (englanniksi ja arabiaksi)

12–29-vuotiaille nuorille suunnattu Sekaisin Chat

Aikuisille suunnattu Tukinet – verkkokriisikeskus

Helsingin Psykoterapiainstituutin koulutukset

Lyhtterapeuttikoulutus

Neuropsykiatrinen valmentaja – koulutus