92021syys
Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi

Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi

Päivi Isomöttönen työskentelee HRD Senior Specialistina OK Perintä Oy:ssä. OK Perintä on Suomen toiseksi suurin perintäalan yritys ja osa kansainvälisillä markkinoilla toimivaa norjalaista B2Holding-konsernia. Yrityksessä työskentelee noin 150 ihmistä.

Isomöttösen työnkuvaan kuuluvat muun muassa esihenkilöiden tukeminen arjen työssä, työsuojelupäällikkönä toimiminen sekä rekrytoinnista vastaaminen. Työssään hän hyödyntää aktiivisesti työyhteisösovittelukoulutuksesta hankkimaansa osaamista ja työkaluja.

“Olin työskennellyt nykyisessä tehtävässä noin kolme vuotta, kun Helsingin Psykoterapiainstituutin työyhteisösovittelukoulutus tuli vastaan. Onnekseni löysin tämän koulutuksen, sillä olen saanut siitä paljon työkaluja omaan työhöni ja asioiden kehittämiseen.”

Ratkaisukeskeisessä työyhteisösovittelussa suunnataan katse tulevaan ja etsitään konkreettisia keinoja toimivampaan työyhteisöön. Sovitteluprosessi korjaa ja tervehdyttää työyhteisöä. Isomöttösen mielestä koulutuksen antia voi hyödyntää sovittelutilanteiden lisäksi esimerkiksi vuorovaikutustaitojen edistämisessä.

“Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi työyhteisössään ja muutenkin. Työyhteisösovittelukoulutuksen avulla ymmärsin, että jokaisella on oma käsitys erilaisista vuorovaikutustilanteista. Oma käsitys on aina itselle totta. Kenenkään näkemys ei ole toistaan huonompi tai parempi.

Tärkeää on ainoastaan, että jokainen saa tulla kuulluksi ja että asioista keskustellaan. Vain tällä tavalla päästään eteenpäin. Sovittelu sanana saattaa herättää tunteita; ‘Onko tässä jotain soviteltavaa ja mitä tämä tarkoittaa?’ Käytännössä sovittelu tarkoittaa kuitenkin asioiden nostamista pöydälle, joka on yleensä vain hyvä asia.”

Isomöttönen on vienyt ratkaisukeskeisiä työkaluja eteenpäin esimerkiksi esihenkilöille ja työsuojelulle, jotta niitä voidaan hyödyntää arkisissa tilanteissa. Ajatuksena hänellä on vielä syventää työyhteisön osaamista työyhteisösovittelun saralla.

“Sovittelu on tärkeä taito nyky-yhteiskunnassa, sekä arjessa että työelämässä. Näen, että sovitteluosaamista olisi hyvä olla kaikissa työpaikoissa ainakin HR:ssä, johdossa, esi- sekä luottamushenkilöillä. Pienet lapsetkin sovittelevat erilaisia tilanteita kouluissa, joten taidon olisi hyvä olla hyppysissä ihan jokaisella aikuisellakin.”

Tutustu ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelun asiantuntija -koulutukseen >>